Dla dzieci i młodzieży | Podolog

Konsultacja i terapia

Podolog to specjalista zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką schorzeń oraz zaburzeń stóp. Zajmuje się diagnozowaniem problemów skórnych, paznokciowych oraz biomechanicznych stóp. Podolog może wykonywać wiele zabiegów m.in. takich jak: opracowanie i obcięcie paznokci, usuwanie modzeli, pedicure leczniczy, usuwanie odcisków, usuwanie brodawek, leczenie paznokci wrastających i wkręcających, leczenie grzybicy paznokci, leczenie pękających pięt.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Pozwól nam zadbać o stopy twojego dziecka, aby były zdrowie i gotowe na każdą przygodę!

Na czym polega?

Podologia w przypadku dzieci i młodzieży to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem problemom zdrowotnym związanym ze stopami. Terapię prowadzi podolog, który skupia się na zdrowiu stóp dzieci i nastolatków przeprowadzając kompleksową diagnozę stóp, uwzględniając aspekty anatomii, biomechaniki i ogólnego rozwoju.

Ocena może obejmować analizę chodu, postawy ciała, struktury stóp i paznokci oraz ewentualne problemy deformacyjne. Podolog może identyfikować zarówno wrodzone deformacje stóp, jak i problemy nabyte w trakcie rozwoju dziecka. Mogą to być takie kwestie jak płaskostopie, koślawość, paluch koślawy czy wrastające paznokcie. Terapia u podologa obejmuje wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji stóp dzieci oraz zaleceń dotyczących noszenia odpowiedniego obuwia. Ważną częścią pracy jest edukacja dziecka i jego rodziny. Podologia dziecięca jest istotna, aby zapewnić zdrowy rozwój stóp i zapobiegać potencjalnym problemom, które mogą wpłynąć na zdrowie i jakość życia dziecka w przyszłości.

Zapisy

Booksy lub tel. 660 620 200

Cennik usług

Pedicure leczniczy
od 180 zł
Pedicure leczniczy + malowanie
200 zł
Pedicure leczniczy + hybryda
200 zł
Terapia pękajacych pięt
od 160 zł
Usunięcie wzrastającego paznokcia
od 120 zł
Usunięcie odcisku
od 100 zł
Usunięcie modzela
od 100 zł
Terapia brodawek
od 120 zł
Obcięcie paznokci
od110 zł
Obcięcie paznokci zmienionych chorobowo
od 150 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • nie mocz stóp w dniu zabiegu
 • w dniu zabiegu ogranicz wysiłek fizyczny np. siłownię
 • przygotuj listę branych leków
 • wybierz wygodny, nie krępujący ciała strój

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • zadbać o zdrowie stóp twojego dziecka
 • otrzymasz cenną wiedzę na temat prawidłowej pielęgnacji stóp oraz prawidłowego obuwia
 • unikniesz bolesnych dolegliwości i ograniczeń w codziennym życiu i w przyszłości
 • uzyskasz fachową pomoc i terapię podologiczną

Więcej o urofizjoterapii
w naszych social media

Najczęstsze pytania

Czy modzele i odciski u dzieci to norma? Czy trzeba coś z tym robić?
Modzele i odciski nie są normą, są wynikiem nacisku i tarcia na skórę, które może wystąpić w wyniku nieodpowiedniego obuwia, niewłaściwej postawy ciała lub innych czynników. Mogą się pojawiać w miejscach, gdzie skóra jest regularnie narażona na zwiększone obciążenie lub tarcie, na przykład na podeszwie stopy, na palcach czy na pięcie. Często są efektem noszenia nieodpowiedniego obuwia. Intensywna aktywność fizyczna może przyczyniać się do powstawania modzeli i odcisków. Warto zwrócić na nie uwagę i skonsultować się z podologiem.
Czy podolog pomoże mojemu dziecku przy wrastających paznokciach?
Tak, podolog może pomóc w przypadku wrastających paznokci u dziecka. Wrastający paznokieć to problem, który może być bolesny i prowadzić do stanów zapalnych.Podolog przeprowadzi ocenę i diagnozę stanu paznokci oraz skóry wokół paznokci. Nauczy Ciebie i Twoje dziecko, jak prawidłowo dbać o paznokcie i skórę wokół nich, aby uniknąć wrastania paznokci w przyszłości. Podolog może zastosować specjalne podkładki lub nitki, które pomagają unieść wrastający paznokieć i zmniejszyć presję na skórę. Może również doradzić w wyborze odpowiedniego obuwia. W niektórych przypadkach, gdy występuje stan zapalny, może zalecić stosowanie maści.

Poradnik

W Poradniku dzielimy się naszą wiedzą. Czuj się komfortowo,
zapraszamy Cię na konsultacje

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim