Oferta dla dzieci i młodzieży

Logopedia

Logopedia dzieci i młodzieży ma na celu diagnozę, terapię i wsparcie w zakresie zaburzeń mowy, komunikacji oraz trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia logopedyczna pomaga rozwijać umiejętności językowe, poprawiać wymowę, oraz zwiększać pewność siebie w komunikacji, co umożliwia dzieciom i młodzieży osiągnięcie pełnego potencjału w sferze komunikacyjnej i społecznej.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Wspieramy rozwój mowy dzieci, aby zwiększyć ich potencjał w sferze komunikacji i w relacjach społecznych.

Kiedy przyjść z dzieckiem na konsultację do logopedy?

Do logopedy można zwrócić się profilaktycznie, aby sprawdzić na jakim etapie rozwoju jest obecnie dziecko i czy jego mowa rozwija się prawidłowo. Zalecamy konsultację niemowląt, które mają problemy z ssaniem, połykaniem, oddychaniem. U starszych dzieci wizyta wskazana jest przy trudnościach związanych z komunikacją, wymową, czytaniem i pisaniem oraz problemami z gryzieniem i żuciem. Rozpoczęcie odpowiedniej terapii zwiększa szanse na skuteczną poprawę umiejętności językowych i komunikacyjnych Twojego dziecka.

Nasze usługi

Cennik usług

Logopeda/neurologopeda - TOP terapeuta - konsultacja
250 zł
Logopeda - TOP terapeuta - terapia
200 zł
Neurologopeda - TOP terapeuta - kolejna wizyta
220 zł
Logopeda/neurologopeda - terapeuta - konsultacja
220 zł
Logopeda - terapeuta - terapia
180 zł
Neurologopeda - terapeuta - kolejna wizyta
200 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Metody pracy

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping, znany również jako taping elastyczny...

Czytaj więcej

jest popularną techniką stosowaną głównie w fizjoterapii. Polega na aplikacji elastycznych taśm na skórę w celu wspierania mięśni, poprawy stabilizacji stawów i zmniejszenia bólu. W logopedii kinesiotaping jest metodą wspierającą proces terapeutyczny, jest pomocny przy nauce pionizacji języka, pracy nad domknięciem ust i terapią oddechu, regulacją napięcia mięśniowego twarzy, wspomagająco w wywoływaniu głosek oraz terapii połykania. Terapeuci umieszczają taśmy na twarzy lub szyi w celu zwiększenia świadomości mięśniowej, poprawy kontroli artykulacji lub relaksacji określonych obszarów.

Lax Vox

Popularna technika logopedyczna usprawniajaca mowę.

Czytaj więcej

W terapii logopedycznej dziecka, metoda LAX VOX jest używana w celu poprawy kontroli oddychania, koordynacji mięśni jamy ustnej oraz poprawy płynności i jakości mowy. LAX VOX to technika polegająca na wykorzystaniu dźwięku i wibracji generowanych w trakcie wibracji strun głosowych, przy wykorzystaniu wody lub innej cieczy. Podczas terapii dziecko trzyma słomkę w ustach, zanurza ją w wodzie (lub innym płynie) i wytwarza dźwięk wibracyjny poprzez wdech i wydech powietrza. Ta technika sprzyja właściwemu ustawieniu i pracy mięśni jamy ustnej oraz poprawie oddychania. Dzięki regularnym ćwiczeniom LAX VOX, dziecko może wzmocnić mięśnie zaangażowane w proces mowy, co przyczynia się do poprawy artykulacji, intonacji i płynności wypowiedzi.

Masaż logopedyczny

Skuteczna metoda w terapii logopedycznej.

Czytaj więcej

Masaż logopedyczny w terapii logopedycznej skupia się na stymulacji mięśni twarzy, jamy ustnej i gardła w celu poprawy funkcji mowy, połykania oraz innych umiejętności oralno-motorycznych. Jest to delikatna forma masażu, która ma na celu poprawienie kontroli mięśniowej, zwiększenie elastyczności tkanek oraz poprawę koordynacji ruchowej w obszarze jamy ustnej. Podczas masażu logopedycznego, logopeda wykorzystuje delikatne techniki manipulacyjne, uciski i dotyk, aby stymulować mięśnie i tkanki wokół ust, języka i gardła. To może obejmować masaż policzków, warg, dziąseł, języka czy podbródka. Dzięki masażowi dziecko może poprawić świadomość mięśniową, kontrolę ruchów jamy ustnej oraz zdolności artykulacyjne.

Terapia miofunkcjonalna

Metoda poprawiająca płynność mowy, artykulację, połykanie i mięśnie w obszarze jamy ustnej i twarzy

Czytaj więcej

Terapia miofunkcjonalna w logopedii dziecka to metoda terapeutyczna koncentrująca się na poprawie funkcji i koordynacji mięśni jamy ustnej, twarzy oraz gardła, które odgrywają kluczową rolę w mowie, żuciu, połykaniu i oddychaniu. Poprzez różnorodne ćwiczenia, manipulacje i instrukcje, logopeda wspiera dziecko w rozwijaniu prawidłowego napięcia mięśniowego oraz ich harmonijnego funkcjonowania. Terapia miofunkcjonalna może pomóc w poprawie płynności mowy, precyzji artykulacji, zdolności połykania oraz ogólnej kontroli mięśniowej w obszarze jamy ustnej i twarzy.

Najczęstsze pytania

Kiedy zwrócić się do logopedy po pomoc?
Warto zwrócić się do logopedy po pomoc jeśli dziecko nie osiąga typowych umiejętności językowych i komunikacyjnych odpowiednich dla swojego wieku, jeśli trudno jest zrozumieć, co mówi, jeśli ma trudności w żuciu, połykaniu lub karmieniu, ma trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i rozumienia tekstu, a także jeśli ma diagnozowane zaburzenia mowy.
Czy moje dziecko potrzebuje terapii neurologopedycznej?
Twoje dziecko może potrzebować terapii neurologopedycznej jeśli jako niemowlę ma problemy z ssaniem, jako trochę starsze dziecko ma trudności z połykaniem, żuciem lub karmieniem, jeśli nie osiąga typowych umiejętności mowy odpowiednich dla jego wieku, takich jak mówienie pierwszych słów, formułowanie zdań lub prawidłowe artykułowanie dźwięków, ma trudności w zrozumieniu poleceń, pytań lub prostych instrukcji, jeśli mowa jest trudna do zrozumienia.
Co to jest zaburzenie przetwarzania słuchowego i jakie są jego objawy?
Zaburzenia przetwarzania słuchowego, znane również jako zaburzenia przetwarzania auditoryjnego to trudności w efektywnym odbieraniu i przetwarzaniu dźwięków, które nie są spowodowane uszkodzeniem słuchu ani ogólnym upośledzeniem intelektualnym. Zaliczamy do nich objawy takie jak: trudności w zrozumieniu mowy w hałasie, trudności w rozpoznawaniu różnic między dźwiękami, problemy z przetwarzaniem sekwencji dźwięków, trudności w czytaniu i pisaniu, problemy w nauce języków obcych, problemy w lokalizacji źródła dźwięku, zaburzenia koncentracji i uwagi, powtarzanie pytań i instrukcji.
Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim