Dla dzieci i młodzieży | Logopedia

Logopedia - diagnoza i terapia

Terapia logopedyczna obejmuje szereg działań ukierunkowanych na poprawę trudności związanych z porozumiewaniem się. Głównym celem terapii jest wspieranie rozwoju mowy, poprawa płynności mówienia, rozwijanie umiejętności artykulacyjnych oraz korekcja deficytów w zakresie rozumienia i wyrażania języka.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Odkryj moc słowa - Skuteczna terapia logopedyczna dla Twojego dziecka

Na czym polega?

Terapia logopedyczna obejmuje szereg działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym m.in.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, masaż logopedyczny, komunikację alternatywną i wspomagającą.

Terapia poprzedzona jest diagnozą postawioną na podstawie wywiadu z rodzicami, sprawdzeniem nadawania i rozumienia mowy, oceną budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną artykulacji i wybranych czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy (połykanie, oddychanie, fonacja, odgryzanie, gryzienie i żucie) oraz orientacyjnym i fonematycznym badaniem słuchu.

Cennik usług

Pierwsza konsultacja (spotkanie diagnostyczne)
220 zł
Terapia logopedyczna
180 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • przynieś książeczkę zdrowia dziecka i dokumentację medyczną (wcześniejsze badania lub diagnozy dotyczące dziecka, wcześniejsze oceny i opinie terapeutów, przebieg terapii logopedycznej i ewentualnie zeszyt logopedyczny jeśli był prowadzony)
 • Niemowlęta: weź smoczek, butelkę, mama powinna mieć gotowość do prezentacji karmienia dziecka piersią (lepiej, aby dziecko było trochę głodne)
 • Niemowlęta rozszerzające dietę: przynieś jedzenie różnej konsystencji, o różnych fakturach, własną łyżeczkę
 • Starsze dzieci: przynieś jedzenie, przekąskę lubianą przez dziecko, własną łyżeczkę, kubeczek itp.
 • zapisz, jakie trudności zauważyłeś/aś, od kiedy występują oraz, czy mają one wpływ na codzienne funkcjonowanie, jak przebiegał rozwój mowy oraz jak przebiegał rozwój psychoruchowy dziecka (siadanie, pełzanie, raczkowanie, chodzenie).
 • warto mieć filmy prezentujące karmienie i spożywanie posiłków, wartościowe też są zdjęcia śpiącego maluszka (ułożenie, pozycja głowy i ciała).

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • poprawisz umiejętności komunikacyjne dziecka
 • dziecko rozwinie umiejętność czytania
 • zwiększysz pewność siebie dziecka
 • dziecko będzie łatwiej wyrażać swoje myśli i uczucia
 • dziecko będzie lepiej radzić sobie w szkole

Metody pracy

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping, znany również jako taping elastyczny...

Czytaj więcej

jest popularną techniką stosowaną głównie w fizjoterapii. Polega na aplikacji elastycznych taśm na skórę w celu wspierania mięśni, poprawy stabilizacji stawów i zmniejszenia bólu. W logopedii kinesiotaping jest metodą wspierającą proces terapeutyczny, jest pomocny przy nauce pionizacji języka, pracy nad domknięciem ust i terapią oddechu, regulacją napięcia mięśniowego twarzy, wspomagająco w wywoływaniu głosek oraz terapii połykania. Terapeuci umieszczają taśmy na twarzy lub szyi w celu zwiększenia świadomości mięśniowej, poprawy kontroli artykulacji lub relaksacji określonych obszarów.

Lax Vox

Popularna technika logopedyczna usprawniajaca mowę.

Czytaj więcej

W terapii logopedycznej dziecka, metoda LAX VOX jest używana w celu poprawy kontroli oddychania, koordynacji mięśni jamy ustnej oraz poprawy płynności i jakości mowy. LAX VOX to technika polegająca na wykorzystaniu dźwięku i wibracji generowanych w trakcie wibracji strun głosowych, przy wykorzystaniu wody lub innej cieczy. Podczas terapii dziecko trzyma słomkę w ustach, zanurza ją w wodzie (lub innym płynie) i wytwarza dźwięk wibracyjny poprzez wdech i wydech powietrza. Ta technika sprzyja właściwemu ustawieniu i pracy mięśni jamy ustnej oraz poprawie oddychania. Dzięki regularnym ćwiczeniom LAX VOX, dziecko może wzmocnić mięśnie zaangażowane w proces mowy, co przyczynia się do poprawy artykulacji, intonacji i płynności wypowiedzi.

Terapia miofunkcjonalna

Metoda poprawiająca płynność mowy, artykulację, połykanie i mięśnie w obszarze jamy ustnej i twarzy

Czytaj więcej

Terapia miofunkcjonalna w logopedii dziecka to metoda terapeutyczna koncentrująca się na poprawie funkcji i koordynacji mięśni jamy ustnej, twarzy oraz gardła, które odgrywają kluczową rolę w mowie, żuciu, połykaniu i oddychaniu. Poprzez różnorodne ćwiczenia, manipulacje i instrukcje, logopeda wspiera dziecko w rozwijaniu prawidłowego napięcia mięśniowego oraz ich harmonijnego funkcjonowania. Terapia miofunkcjonalna może pomóc w poprawie płynności mowy, precyzji artykulacji, zdolności połykania oraz ogólnej kontroli mięśniowej w obszarze jamy ustnej i twarzy.

Najczęstsze pytania

Kiedy zwrócić się do logopedy po pomoc?
Warto zwrócić się do logopedy po pomoc jeśli dziecko nie osiąga typowych umiejętności językowych i komunikacyjnych odpowiednich dla swojego wieku, jeśli trudno jest zrozumieć, co mówi, jeśli ma trudności w żuciu, połykaniu lub karmieniu, ma trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i rozumienia tekstu, a także jeśli ma diagnozowane zaburzenia mowy.
Czy rodzic może uczestniczyć w sesjach terapii logopedycznej i jakie jest jego zaangażowanie w procesie terapeutycznym?
Tak, w wielu przypadkach rodzic może uczestniczyć w sesjach terapii logopedycznej swojego dziecka, a zaangażowanie rodzica w procesie terapeutycznym jest istotne i wartościowe. Logopeda może przekazać rodzicowi ćwiczenia i strategie, które można kontynuować w domu, aby wspierać rozwój mowy dziecka. Włączenie rodziców do procesu terapeutycznego może zwiększyć skuteczność terapii logopedycznej, umożliwiając kontynuację pracy w codziennym życiu dziecka.
Czy istnieją ćwiczenia i aktywności, które można wykonywać w domu, aby wspomagać terapię logopedyczną?
Tak, istnieje wiele ćwiczeń i aktywności, które rodzice mogą wykonywać w domu, aby wspomagać terapię logopedyczną swojego dziecka. Regularne czytanie książek oraz opowiadanie dziecku różnorodnych historii pomaga rozwijać słownictwo, rozumienie języka oraz umiejętności komunikacyjne. Zabawy w gry słowne, takie jak zagadki, krzyżówki, rebusy czy Scrabble, aby w miły i angażujący sposób ćwiczyć myślenie słowne i artykulację. Dobrą aktywnością jest zachęcanie do rozmów, odtwarzanie historii, opowiadania lub nagrania dźwiękowe, zgadywanie dźwięków, śpiewanie piosenek, taniec do muzyki i wybijanie rytmu.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim