Dla dzieci i młodzieży | Fizjoterapia

Wkładki ortopedyczne

Zastosowanie wkładek ortopedycznych w fizjoterapii ma na celu wsparcie korekcji wad postawy i zdrowia stóp. To wszystko przyczynia się do ogólnego zdrowia, dobrego samopoczucia i zapobiegania problemom związanym z wadami postawy w przyszłości.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Wkładki ortopedyczne to klucz do zdrowia, wygody i aktywnego stylu życia

Na czym polega?

Fizjoterapia z zastosowaniem wkładek ortopedycznych polega na wykorzystaniu specjalnie dopasowanych wkładek w celu poprawy biomechaniki stóp i równoważenia obciążenia. Fizjoterapia z zastosowaniem wkładek ortopedycznych ma na celu poprawę funkcjonowania stóp, redukcję bólu, korekcję wad postawy oraz zapobieganie kontuzjom.

Fizjoterapeuta przeprowadza dokładną ocenę stóp, analizuje postawę ciała i biomechanikę, oraz identyfikuje ewentualne problemy czy wady postawy. Na podstawie wyników badania fizjoterapeuta projektuje i dobiera odpowiednie wkładki ortopedyczne. Może zaproponować wkładki ICB Medical, które dostosuje na miejscu i wyjdziesz z gotowymi wkładkami z gabinetu. Inną opcją są wkładki ortopedyczne 3D CAD/CAM, które zostaną zaprojektowane przez fizjoterapeutę, a odbiór wkładek nastąpi po około 2-3 tygodniach. 

Cennik usług

Wizyta wkładki 3D CAD/CAM / 45 min.
550 zł
Wizyta wkładki ICB MEDICAL / 45 min.
490 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • zredukujesz ból i dyskomfort w stopach
 • uzyskasz korekcję bierną stóp
 • wesprzesz poprawę postawy ciała
 • zwiększysz komfort i wydajność codziennych aktywności ruchowych, takich jak chodzenie, bieganie

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • zabierz dokumentację medyczną (zdjęcia RTG, informacje o operacjach, urazach itp.).
 • warto przynieść buty, w których najczęściej dziecko się porusza lub buty specjalne, takie jak buty sportowe, które chciałbyś/łabyś używać z wkładkami
 • ubierz dziecku wygodną bieliznę sportową

Metody pracy

Wkładki ortopedyczne 3D CAD/CAM

Wkładki ortopedyczne projektowane są przez fizjoterapeutę, odbiór po około 2 tygodniach

Czytaj więcej

Wkładki ortopedyczne do butów 3D w technologii CAD/CAM projektowane są w oparciu o badania komputerowe i funkcjonale stóp. Dzięki możliwości cyfrowego projektowania, możemy osiągnąć dowolny kształt wkładki w oparciu o dokładne badanie stopy, co gwarantuje indywidualizację projektu, a za tym dokładność i celowość we wspomaganiu leczenia schorzenia lub wady. Szczególnie polecamy tę metodę dla małych dzieci, osób z dużą koślawością oraz specjalnymi problemami stóp.

Wkładki ortopedyczne ICB MEDICAL

Termoplastyczne wkładki ortopedyczne wykonywane są na miejscu i pacjent zabiera je po wizycie do domu

Czytaj więcej

Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB MEDICAL o podwójnej gęstości ograniczają pronację poprzez zapewnienie prawidłowego podparcia dla stopy, pozwalając na przywrócenie ogólnej równowagi ciała i kontroli tkanek miękkich, usuwając naprężenia w kończynach dolnych i kompensacje w górnych partiach ciała, co w efekcie powoduje ustąpienie bólu. Można je również stosować profilaktycznie, w celu zapobiegania dalszemu zużywaniu się stawów. Szczególną zaletą tych wkładek jest fakt, że pacjent otrzymuje gotowy produkt już na koniec wizyty. Można je także w ciągu użytkowania modyfikować niemalże dowolnie. Wkładki te polecamy wszystkim pacjentom, szczególnie z koślawością i płaskostopiem.

Najczęstsze pytania

Czy noszenie wkładek ortopedycznych jest wygodne?
Noszenie wkładek ortopedycznych jest wygodne, pod warunkiem, że są one odpowiednio dobrane, wykonane z odpowiedniego materiału i dostosowane do obuwia. Dobrze dobrana wkładka ortopedyczna powinna być wykonana na podstawie badania i dokładnej analizy stopy. Gwarancją komfortu noszenia wkładek jest również solidny materiał, z którego jest wykonana. Dobrej jakości materiał zapewnia skórze komfort, chroni przed odciskami i poceniem. W początkowym okresie użytkowania wkładek ortopedycznych, niektórzy mogą odczuwać pewne niedogodności, takie jak dyskomfort czy zmiana wrażeń podczas chodzenia. Jest to jednak często efekt adaptacji stóp do nowej biomechaniki i ustępuje w miarę dalszego noszenia.
Kiedy powinniśmy zacząć nosić wkładki ortopedyczne?
Wkładki ortopedyczne zalecane są w różnych przypadkach. Jeśli odczuwasz ból stóp, który utrzymuje się przez dłuższy czas lub pojawia się regularnie, wkładki ortopedyczne mogą być pomocne. W przypadku wad postawy, płaskostopia, koślawości czy szpotawości kolan, wkładki będą wpływać na lepszą postawę ciała. Po przebytych kontuzjach, takich jak skręcenie stawu skokowego czy zerwanie więzadeł, wkładki ortopedyczne mogą pomóc w stabilizacji i ochronie stopy podczas procesu rekonwalescencji. W przypadku uprawiania sportu, szczególnie dyscyplin wymagających dużego obciążenia stóp, takich jak bieganie czy skakanie, wkładki ortopedyczne mogą zapewnić wsparcie, amortyzację i ochronę przed urazami.
Czy wkładki zastąpią terapię stóp?
Wkładki ortopedyczne same w sobie nie zastąpią terapii stóp. Są one jednym z narzędzi wykorzystywanych w terapii stóp, są zazwyczaj stosowane jako uzupełnienie. Współpraca z fizjoterapeutą jest kluczowa w opracowaniu kompleksowego planu terapeutycznego, uwzględniającego zarówno wkładki, jak i inne metody terapeutyczne, które będą odpowiednie dla Twoich potrzeb i celów terapeutycznych.
Czy do wkładek ortopedycznych muszę mieć odpowiednio dobrane buty?
Dobór odpowiednich butów jest istotny, gdy korzystasz z wkładek ortopedycznych. Odpowiednie obuwie pomaga zapewnić optymalną efektywność wkładek. Przy wyborze butów warto wziąć pod uwagę, ich wielkość i szerokość. Powinny pomieścić wkładki i nie ograniczać ich działania. Nogi powinny mieć swobodę poruszania się, a wkładki powinny dobrze pasować do wnętrza buta bez ucisku lub przemieszczania się. Podeszwa buta powinna być wystarczająco elastyczna, aby współpracować z wkładkami ortopedycznymi i dostosowywać się do naturalnych ruchów stopy. Fizjoterapeuta specjalizujący się w projektowaniu wkładek ortopedycznych udzieli ci wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego obuwia.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim