Oferta dla dorosłych

Fizjoterapia

Fizjoterapia ma na celu kompleksową opiekę nad zdrowiem fizycznym, dobrym samopoczuciem oraz poprawą ruchomości osób dorosłych. Fizjoterapeuci leczą dolegliwości bólowe, wspomagają aktywność ruchową, poprawiają postawę ciała umożliwiając aktywny i zdrowy styl życia. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Wspieramy osoby w każdym wieku, by mogły cieszyć się pełnią życia 

Kiedy przyjść na konsultację do fizjoterapeuty?

Warto przyjść na konsultację do fizjoterapeuty jeśli doskwiera ci przewlekły ból, doznałaś/eś kontuzji lub urazu, przed i po operacji, jeśli dużo i intensywnie trenujesz lub prowadzisz siedzący tryb życia, odczuwasz silny stres lub sztywność mięśni i stawów, masz wady postawy. Zapraszamy również na konsultacje profilaktyczne.   

 

Nasze usługi

Cennik usług

Konsultacja TOP terapeuta
250 zł
Kolejne wizyty TOP terapeuta
220 zł
Konsultacja terapeuta
220 zł
Kolejne wizyty terapeuta
200 zł
Terapia z użyciem INDIBY
250 zł
Kinesiotaping / 10-15 min
70 zł
Wkładki ortopedyczne (plus wizyta) 3D CAD/CAM
550 zł
Wkładki ortopedyczne (plus wizyta) ICB MEDICAL
490 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

TERAPIA FITS

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz skierowana do osób ze skoliozą i wadami postawy

Czytaj więcej

TERAPIA FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) - to metoda skierowana do pacjentów obciążonych wadami postawy oraz cierpiących z powodu skrzywień kręgosłupa (skoliozy). Metodę wyróżnia trójwymiarowe podejście w korekcji zniekształceń kręgosłupa. W terapii wykorzystywane są specjalistyczne techniki, ćwiczenia i aparaty, które działają w trzech płaszczyznach przestrzennych (sagitalnej, frontalnej i poprzecznej) w celu przywrócenia naturalnej krzywizny kręgosłupa.FITS ma na celu nie tylko korygowanie wad postawy, ale przede wszystkim przywracanie i utrzymanie funkcjonalności całego organizmu. Głównym założeniem FITS jest uświadomienie pacjentowi istniejących deformacji kręgosłupa i tułowia oraz nauka korekcji skoliozy. Terapia obejmuje pracę na wzorcach postawy, które występują w życiu codziennym, ćwiczeniach rozciągających, asymetrycznych, oddechowych oraz naukę prawidłowej stabilizacji tułowia i obciążania stóp. Terapia FITS wymaga aktywnego zaangażowania pacjenta oraz jego rodziny w procesie terapeutycznym.

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Terapia ruchem to ważny element fizjoterapii przywracający kontrolę nad ciałem 

Czytaj więcej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe to istotny element fizjoterapii. Polega na terapeutycznym wykorzystaniu ruchu w celu poprawy funkcji motorycznych, siły mięśniowej, elastyczności i koordynacji ruchowej. Fizjoterapeuta pracuje z pacjentem wykorzystując różnorodne techniki, ćwiczenia i zabawy, które stymulują rozwój motoryczny i poprawiają funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Metoda ta może być stosowana w przypadku pacjentów z różnymi zaburzeniami, wadami postawy, uszkodzeniami narządu ruchu, a także w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej.  

Mobilizacja tkanek

Terapia manualna tkanek przywracająca ich mobilność i elastyczność

Czytaj więcej

Mobilizacja tkanek to rodzaj terapii manualnej/masażu polegający na delikatnym manipulowaniu tkankami bliznowatymi w celu zmiękczenia, rozciągnięcia i poprawy elastyczności blizny. Może obejmować ruchy rozciągające, przesuwanie i pociąganie tkanki bliznowatej. Mobilizacja blizny w przypadku dużych blizn pooperacyjnych czy pourazowych (zwłaszcza po rozległych oparzeniach) sprawia, że blizna staje się bardziej elastyczna i miękka. Zmniejsza się ryzyko powstawania przykurczów, czyli nadmiernego napinania się skóry w czasie fazy przebudowy, co prowadzi niekiedy do problemów z poruszaniem tą częścią ciała, na której znajduje się blizna. Badania pokazują, że delikatny ucisk blizny w czasie masażu zmniejsza ryzyko nadmiernej produkcji włókien kolagenowych.

Pinoterapia

Skuteczna i nieinwazyjna metoda terapii manualnej z wykorzystaniem narzędzi

Czytaj więcej

Pinoterapia to metoda, która opiera się na stymulacjach odpowiednich obszarów na skórze człowieka za pomocą narzędzi, które powodują pobudzenie wybranych ośrodków nerwowych. Dzięki temu układ mięśniowy czy więzadłowy odbiera odpowiednie informacje z mózgu, a to prowadzi do odruchowego rozluźnienia zgromadzonych napięć i zmniejszenia bólu. W terapii stosowane są specjalne mosiężne narzędzia - piny i katy. Pinoterapia może być wykonywana jedynie przez certyfikowanych fizjoterapeutów. Ma pozytywny wpływ na cały organizm człowieka zarówno na jego sferę fizyczną, jak i psychiczną. Przynosi długotrwałą ulgę w bólu, poprawia ruchomość stawów i zmniejsza widoczność blizn.

PNF

To kompleksowa terapia, która charakteryzuje sie holistycznym podejściem do pacjenta

Czytaj więcej

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, to metoda oparta na zasadach neurofizjologicznych, która pomaga w odzyskiwaniu utraconych lub rozwijaniu zaburzonych umiejętności ruchowych. Proces ten polega na łączeniu informacji proprioceptywnych, czyli bodźców generowanych przez specjalne receptory w mięśniach, które reagują na ruch, z bodźcami pochodzącymi z otoczenia dziecka, takimi jak dotyk, wzrok, słuch czy równowaga. To połączenie bodźców pomaga w lepszym kontrolowaniu i koordynowaniu ruchów. W praktyce fizjoterapeuta wykorzystuje różne techniki, takie jak mobilizacja, rozciąganie, wzmacnianie mięśni oraz wykorzystywanie specjalnych wzorców ruchowych, które angażują różne grupy mięśniowe. To pomaga w przywracaniu zdolności ruchowych, poprawie kontroli nad ciałem i zwiększeniu funkcjonalności.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Wkładki ortopedyczne

Indywidualne wkładki projektowane na podstawie badania komputerowego i manualnego

Czytaj więcej

Fizjoterapia z zastosowaniem wkładek ortopedycznych polega na wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych i dopasowanych wkładek w celu poprawy biomechaniki stóp i równoważenia obciążenia. Celem zastosowania tej metody jest poprawa funkcjonowania stóp, redukcja bólu, korekcja wad postawy oraz zapobieganie kontuzjom. Fizjoterapeuta przeprowadza dokładną ocenę stóp, analizuje postawę i biomechanikę, oraz identyfikuje ewentualne problemy czy wady postawy. Na podstawie wyników badania fizjoterapeuta projektuje i dobiera odpowiednie wkładki ortopedyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

TERMOPLASTYCZNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE ICB MEDICAL

Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości ograniczają pronację poprzez zapewnienie prawidłowego podparcia dla stopy, pozwalając na przywrócenie ogólnej równowagi ciała i kontroli tkanek miękkich, usuwając naprężenia w kończynach dolnych i kompensacje w górnych partiach ciała, co w efekcie powoduje ustąpienie bólu. Można je również stosować profilaktycznie, w celu zapobiegania dalszemu zużywaniu się stawów. Szczególną zaletą tych wkładek jest fakt, że pacjent otrzymuje gotowy produkt już na koniec wizyty. Można je także w ciągu użytkowania modyfikować niemalże dowolnie. Wkładki te polecamy wszystkim pacjentom, szczególnie z koślawością i płaskostopiem.

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE 3D W TECHNOLOGII CAD/CAM

Wkładki do butów w technologii CAD/CAM projektowane są w oparciu o badania komputerowe i funkcjonale stóp. Dzięki możliwości cyfrowego projektowania, możemy osiągnąć dowolny kształt wkładki w oparciu o dokładne badanie stopy, co gwarantuje indywidualizację projektu, a za tym dokładność i celowość we wspomaganiu leczenia schorzenia lub wady. Szczególnie polecamy tę metodę dla małych dzieci, osób z dużą koślawością oraz specjalnymi problemami stóp.

Najczęstsze pytania

Czy terapia skolioz koncentruje się na pracy z fizjoterapeutą w gabinecie?
Kontakt z fizjoterapeutą pracującym metodą FITS jest podstawą terapii skolioz. Fizjoterapeuta opracowuje spersonalizowany program terapeutyczny, uwzględniając stopień skoliozy i specyficzne potrzeby pacjenta. Jednakże praca fizjoterapeuty jest częścią terapii skolioz. Kompleksowe podejście do terapii wymaga zaangażowania pacjenta także poza gabinetem fizjoterapeuty. Pacjenci są uczeni korekcji postawy i regularnego wykonywania ćwiczeń w domu. Edukacja pacjenta dotyczy również korzystnych nawyków posturalnych w codziennych czynnościach, takich jak siedzenie, chodzenie i podnoszenie ciężarów. Ważna jest też współpraca z lekarzem ortopedą specjalizującym się w leczeniu skolioz, a także ortotykiem zajmującym się gorsetami, aby zapewnić jak najlepsze możliwości leczenia.
Jakie są objawy dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych?
Podstawowymi objawami dysfunkcji SSŻ są nasilające się bóle szczęki w okolicy uszu podczas jedzenia czy szerokiego otwieraniu ust. Ograniczenie ruchomości lub nadmierna ruchomość w SSŻ, trzaski stawowe, przeskakiwanie głów żuchwy, ból mięśniowo-powięziowy i bóle głowy. Mogą pojawić się również nieprawidłowe wzorce ruchowe, czyli parafazje. Parafazje zwarciowe mogą mieć charakter bruksizmu – nocnego mimowolnego zaciskania i zgrzytania zębami, a w ciągu dnia stałego, niekontrolowanego docisku zębów do siebie. Parafazje rozwarciowe natomiast charakteryzują się przygryzaniem warg i policzków, nawykowymi ruchami języka, a także obgryzaniem paznokci.
Kiedy powinniśmy zacząć nosić wkładki ortopedyczne?
Wkładki ortopedyczne zalecane są w różnych przypadkach. Jeśli odczuwasz ból stóp, który utrzymuje się przez dłuższy czas lub pojawia się regularnie, wkładki ortopedyczne mogą być pomocne. W przypadku wad postawy, płaskostopia, koślawości czy szpotawości kolan, wkładki będą wpływać na lepszą postawę ciała. Po przebytych kontuzjach, takich jak skręcenie stawu skokowego czy zerwanie więzadeł, wkładki ortopedyczne mogą pomóc w stabilizacji i ochronie stopy podczas procesu rekonwalescencji. W przypadku uprawiania sportu, szczególnie dyscyplin wymagających dużego obciążenia stóp, takich jak bieganie czy skakanie, wkładki ortopedyczne mogą zapewnić wsparcie, amortyzację i ochronę przed urazami.
Kiedy powinniśmy zgłosić się na fizjoterapię po operacji, po urazie?
Najlepiej jak najszybciej, jeżeli to możliwe. Kluczowa dla pacjenta jest odpowiednia rekonwalescencja obejmująca wcześnie wdrożoną fizjoterapię. Przywracanie zdolności ruchowych to istotny element całego procesu powrotu do zdrowia. Wczesna fizjoterapia wskazana jest bez względu na wiek, stan pacjenta czy rodzaj zabiegu chirurgicznego.Ciało uczy się pewnych nawyków ruchowych, niestety także tych niewłaściwych. Jeśli ciało będzie zbyt długo unieruchomione, pojawi się ból oraz napięcie. Z czasem będą się generować kolejne zaburzenia i dysfunkcje prowadzące do jeszcze większych dolegliwości bólowych – nie tylko w obrębie przeciętej/uszkodzonej tkanki, ale także całego ciała.
Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim