Rozejście mięśnia prostego

Rozejście mięśni prostych brzucha, znane również jako rozejście kresy białej, to stan, w którym mięsień prosty brzucha rozchodzi się na skutek rozciągnięcia tkanki łącznej. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Pomożemy Ci zmniejszyć rozejście kresy białej, poprawisz wygląd brzucha, postawę ciała i funkcjonalność mięśni

Rozejście mięśni prostych brzucha występuje często u kobiet w ciąży, u osób dźwigających ciężkie przedmioty lub nieodpowiednio i intensywnie ćwiczących. Rozejście prowadzi do zmiany wyglądu brzucha, problemów z funkcjonalnością dna miednicy, bólów pleców oraz wad postawy. Fizjoterapia uroginekologiczna ma na celu wzmocnienie i przywrócenie funkcjonalności osłabionym mięśniom brzucha.

Na czym polega?

Fizjoterapia uroginekologiczna w rozejściu mięśni prostych brzucha rozpoczyna się wnikliwą diagnozą połączoną z wywiadem. Pacjent poddany jest badaniu palpacyjnemu oraz obrazowaniu aparatem USG. Podstawą terapii są ćwiczenia połączone z terapią manualną, technologią INDIBA, terapią blizny oraz kinesiotapingiem, a celem terapii jest wzmocnienie i przywrócenie funkcjonalności osłabionym mięśniom.

Kluczową rolę odgrywa świadomość odpowiedniego wykonywania codziennych czynności, tak aby nie obciążać brzucha i dna miednicy. Fizjoterapeuta zapewni fachowe poradnictwo w tej kwestii, skoryguje postawę ciała i pokaże, jak prawidłowo oddychać. Dobierze ćwiczenia dopasowane do stanu i potrzeb pacjentki. Zastosuje również terapię manualną i technologię INDIBA m.in. w obrębie mięśni brzucha, dna miednicy i przepony, które pomogą przywrócić właściwe napięcie i wesprą ciało w procesie regeneracji. Istotna jest także praca z ewentualnymi bliznami i ich mobilizacja. Jako element wspomagający fizjoterapię zastosuje kinesiotaping.

Cennik usług

Konsultacja / pierwsza wizyta
300 zł
Kolejne wizyty
250 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • zmniejszysz rozstęp mięśni prostych brzucha
 • poprawisz wygląd brzucha i jego funkcjonalność
 • poznasz ćwiczenia, które pomogą wzmocnić osłabione mięśnie
 • wzmocnisz mięśnie core
 • nauczysz się odpowiedniego wykonywania codziennych czynności, tak aby nie obciążać brzucha i dna miednicy

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • przynieś dokumentację medyczną (wcześniejsze urazy, operacje, porody etc.)
 • ubierz wygodny strój i bieliznę sportową

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Najczęstsze pytania

Dlaczego w ciąży następuje rozejście mięśnia prostego brzucha?
W trakcie ciąży, w wyniku działania hormonów oraz powiększającej się macicy, kresa biała rozciąga się robiąc miejsce dla rosnącego płodu. Pod wpływem działania hormonów, u kobiet w ciąży może przybrać ciemniejszą barwę. Rozciąganie się kresy białej prowadzi do rozejścia mięśnia prostego brzucha pod koniec ciąży – jest to fizjologia. Rozejścia mięśnia prostego brzucha doświadcza w różnym stopniu 2/3 kobiet w ciąży i po ciąży. Po ciąży rozejście kresy białej stopniowo zmniejsza się, pełna regeneracja tkanek może trwać nawet miesiącami. Warto przyjść profilaktycznie do fizjoterapeuty uroginekologicznego, który oceni stan rozejścia i wdroży terapię.
Jakie są wskazania do terapii rozejścia mięśnia prostego brzucha?
Wskazaniem do terapii rozejścia mięśnia prostego brzucha jest sytuacja, gdy pojawia się przedwcześnie w ciąży (przed III trymestrem), jest zbyt duże. Jeżeli po ciąży utrzymuje się i nie zanika, powodując uwypuklanie się powłok brzusznych w postaci stożka podczas różnych aktywności. Jeżeli kresa nie wraca do elastyczności, wpływa negatywnie na funkcje mięśni dna miednicy (np. nietrzymanie moczu), wpływa negatywnie na funkcje stabilizacyjne kręgosłupa i miednicy i pojawiają się bóle kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim