Dla dzieci i młodzieży | Fizjoterapia

Wady postawy

Fizjoterapia wad postawy u dzieci i młodzieży ma na celu poprawę postawy ciała, poprawę funkcji ruchowych oraz edukację dotyczącą zdrowych nawyków. To wszystko przyczynia się do ogólnego zdrowia, dobrego samopoczucia i zapobiegania problemom związanym z wadami postawy w przyszłości.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Fizjoterapia wad postawy: inwestycja w zdrową i aktywną przyszłość

Na czym polega?

Fizjoterapia wad postawy obejmuje pracę manualną terapeuty, ćwiczenia z dzieckiem oraz naukę ćwiczeń, które pacjent wykonuje w domu. Celem fizjoterapii jest leczenia i profilaktyka nieprawidłowej postawy ciała.

Prowadzona jest przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. W trakcie terapii rozciągane są nadmiernie przykurczone grupy mięśni, wzmacniane są osłabione lub niewydolne mięśnie, poprawiana jest koordynacja między nerwami a mięśniami, a także zwiększany jest zakres ruchów w stawach. Pacjent uczy się przyjmowania skorygowanej postawy oraz rozwija nawyk utrzymania prawidłowej postawy w codziennych czynnościach. Terapia ma na celu również wzmacnianie ogólnej siły mięśniowej i wydolności organizmu.  

Cennik usług

Konsultacja TOP fizjoterapeuta
250 zł
Kolejne wizyty TOP fizjotrapeuta
220 zł
Konsultacja fizjoterapeuta
220 zł
Kolejne wizyty fizjoterapeuta
200 zł
Terapia z użyciem INDIBA
250 zł
Kinesiotaping mały / 10 min
50 zł
Kinesiotaping duży / 10-15 min (przy dużej aplikacji cena x2)
70 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • Otrzymasz kompleksową ocenę postawy twojego dziecka
 • Zdobędziesz spersonalizowany plan terapeutyczny opracowany przez fizjoterapeutę
 • Uzyskasz poprawę funkcji ruchowych twojego dziecka
 • Zmniejszysz ból i dyskomfort związany z wadą postawy
 • Zyskasz profesjonalne wsparcie i edukację o zdrowych nawykach

Jak przygotować się do wizyty?

 • Weź książeczkę zdrowia dziecka oraz dokumentację medyczną (wcześniejsze urazy, zabiegi, diagnozy, zdjęcie RTG, USG,rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej)
 • Wybierz dziecku wygodny strój oraz bieliznę sportową, która pozwoli bez skrępowania rozebrać się do badania

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

TERAPIA FITS

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz skierowana do osób ze skoliozą i wadami postawy

Czytaj więcej

TERAPIA FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) - to metoda skierowana do pacjentów obciążonych wadami postawy oraz cierpiących z powodu skrzywień kręgosłupa (skoliozy). Metodę wyróżnia trójwymiarowe podejście w korekcji zniekształceń kręgosłupa. W terapii wykorzystywane są specjalistyczne techniki, ćwiczenia i aparaty, które działają w trzech płaszczyznach przestrzennych (sagitalnej, frontalnej i poprzecznej) w celu przywrócenia naturalnej krzywizny kręgosłupa.FITS ma na celu nie tylko korygowanie wad postawy, ale przede wszystkim przywracanie i utrzymanie funkcjonalności całego organizmu. Głównym założeniem FITS jest uświadomienie pacjentowi istniejących deformacji kręgosłupa i tułowia oraz nauka korekcji skoliozy. Terapia obejmuje pracę na wzorcach postawy, które występują w życiu codziennym, ćwiczeniach rozciągających, asymetrycznych, oddechowych oraz naukę prawidłowej stabilizacji tułowia i obciążania stóp. Terapia FITS wymaga aktywnego zaangażowania pacjenta oraz jego rodziny w procesie terapeutycznym.

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Terapia ruchem to ważny element fizjoterapii przywracający kontrolę nad ciałem 

Czytaj więcej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe to istotny element fizjoterapii. Polega na terapeutycznym wykorzystaniu ruchu w celu poprawy funkcji motorycznych, siły mięśniowej, elastyczności i koordynacji ruchowej. Fizjoterapeuta pracuje z pacjentem wykorzystując różnorodne techniki, ćwiczenia i zabawy, które stymulują rozwój motoryczny i poprawiają funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Metoda ta może być stosowana w przypadku pacjentów z różnymi zaburzeniami, wadami postawy, uszkodzeniami narządu ruchu, a także w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej.  

NDT- Bobath

Bezbolensa i skuteczna fizjoterapia niemowląt

Czytaj więcej

Celem metody NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment) jest osiągnięcie maksymalnego potencjału rozwojowego, poprawa jakości ruchu i funkcjonowania pacjenta oraz zwiększenie niezależności i samodzielności. Terapia obejmuje wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie zbliżonej do prawidłowych, a także wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapeuta ćwiczy całe ciało, a nie porusza wybranymi kończynami, dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a pacjent jest dynamicznie aktywizowany. Terapia metodą NDT-Bobath jest bezbolesna.

PNF

To kompleksowa terapia, która charakteryzuje sie holistycznym podejściem do pacjenta

Czytaj więcej

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, to metoda oparta na zasadach neurofizjologicznych, która pomaga w odzyskiwaniu utraconych lub rozwijaniu zaburzonych umiejętności ruchowych. Proces ten polega na łączeniu informacji proprioceptywnych, czyli bodźców generowanych przez specjalne receptory w mięśniach, które reagują na ruch, z bodźcami pochodzącymi z otoczenia dziecka, takimi jak dotyk, wzrok, słuch czy równowaga. To połączenie bodźców pomaga w lepszym kontrolowaniu i koordynowaniu ruchów. W praktyce fizjoterapeuta wykorzystuje różne techniki, takie jak mobilizacja, rozciąganie, wzmacnianie mięśni oraz wykorzystywanie specjalnych wzorców ruchowych, które angażują różne grupy mięśniowe. To pomaga w przywracaniu zdolności ruchowych, poprawie kontroli nad ciałem i zwiększeniu funkcjonalności.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Trójwymiarowa Manualna Terapia Stóp

Kompleksowa metoda leczenia i poprawy funkcjonowania stóp

Czytaj więcej

Trójwymiarowa Manualna Terapia Stóp to specjalna metoda fizjoterapii, która skupia się na kompleksowym podejściu do leczenia i poprawy funkcjonowania stóp. W trójwymiarowej manualnej terapii stóp fizjoterapeuta wykonuje różne manipulacje i techniki, które mają na celu poprawę równowagi mięśniowej, stabilizację stóp oraz przywrócenie ich prawidłowego ustawienia i ruchu. Często stosuje się techniki mobilizacji stawów, rozciąganie tkanek miękkich, masaż i terapię napięciową w połączeniu z funkcjonalnym bandażowaniem lub kinesiotapingiem. Głównym celem tej metody jest przywrócenie prawidłowej funkcji stóp, co ma pozytywny wpływ na cały układ mięśniowo-szkieletowy, redukcja bólu, poprawa chodu i równowagi oraz zwiększenie ogólnej wydolności ruchowej. Stosowana w przypadku różnych schorzeń i problemów, takich jak płaskostopie, stopa koślawa, przeciążenia stawów i tkanek, urazy czy dysfunkcje biomechaniczne.

Wkładki ortopedyczne

Indywidualne wkładki projektowane na podstawie badania komputerowego i manualnego

Czytaj więcej

Fizjoterapia z zastosowaniem wkładek ortopedycznych polega na wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych i dopasowanych wkładek w celu poprawy biomechaniki stóp i równoważenia obciążenia. Celem zastosowania tej metody jest poprawa funkcjonowania stóp, redukcja bólu, korekcja wad postawy oraz zapobieganie kontuzjom. Fizjoterapeuta przeprowadza dokładną ocenę stóp, analizuje postawę i biomechanikę, oraz identyfikuje ewentualne problemy czy wady postawy. Na podstawie wyników badania fizjoterapeuta projektuje i dobiera odpowiednie wkładki ortopedyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

TERMOPLASTYCZNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE ICB MEDICAL

Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości ograniczają pronację poprzez zapewnienie prawidłowego podparcia dla stopy, pozwalając na przywrócenie ogólnej równowagi ciała i kontroli tkanek miękkich, usuwając naprężenia w kończynach dolnych i kompensacje w górnych partiach ciała, co w efekcie powoduje ustąpienie bólu. Można je również stosować profilaktycznie, w celu zapobiegania dalszemu zużywaniu się stawów. Szczególną zaletą tych wkładek jest fakt, że pacjent otrzymuje gotowy produkt już na koniec wizyty. Można je także w ciągu użytkowania modyfikować niemalże dowolnie. Wkładki te polecamy wszystkim pacjentom, szczególnie z koślawością i płaskostopiem.

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE 3D W TECHNOLOGII CAD/CAM

Wkładki do butów w technologii CAD/CAM projektowane są w oparciu o badania komputerowe i funkcjonale stóp. Dzięki możliwości cyfrowego projektowania, możemy osiągnąć dowolny kształt wkładki w oparciu o dokładne badanie stopy, co gwarantuje indywidualizację projektu, a za tym dokładność i celowość we wspomaganiu leczenia schorzenia lub wady. Szczególnie polecamy tę metodę dla małych dzieci, osób z dużą koślawością oraz specjalnymi problemami stóp.

Najczęstsze pytania

Jakie są przyczyny powstawania wad postawy?
Wady postawy mogą być dziedziczne lub nabyte. Do najczęstszych należą: ubytki anatomiczne, wrodzone wady stóp, różnice w długości kończyn. W większości jednak powodują je: brak aktywności fizycznej (brak ćwiczeń ogólnorozwojowych, zwolnienie z zajęć WF, rezygnacja z zajęć basenu), siedzący tryb życia, źle dobrane obuwie, noszenie zbyt ciężkich plecaków, toreb na jedno ramię, zbyt długie spędzanie czasu w tych samych pozycjach, źle dostosowane stanowisko do nauki, nadwaga. Dodatkowo na wady postawy może mieć wpływ niewłaściwa pielęgnacja dziecka w okresie niemowlęctwa oraz zbyt szybki wzrost, gdy mięśnie i kości nie nadążają za szybkością wzrostu.
Jak rodzic może rozpoznać wady postawy u swojego dziecka?
Wady postawy objawiają się zmianą wyglądu zewnętrznego. Charakterystyczne może być asymetryczne ustawienie ramion lub barków, skrzywienie lub pochylenie tułowia na jedną stronę, odstające łopatki, nierówności w ustawieniu bioder, kolan i stóp. Jeżeli dziecko utrzymuje nietypową postawę ciała, taką jak nadmiernie wypięte lub spłaszczone plecy, odstający brzuch, zaokrąglone ramiona lub opuszczoną głowę, ma trudności z utrzymaniem prostej postawy ciała podczas siedzenia, stania czy chodzenia, problemy z równowagą i koordynacją, to to wszystko może wskazywać na wady postawy.
Czy są jakieś krytyczne momenty w życiu dziecka związane z wadami postawy?
Tak, istnieją dwa krytyczne momenty w życiu dziecka, w których wady postawy mogą się nasilać. Pierwszy moment, gdy dziecko rozpoczyna naukę (6/7 lat) i spędza więcej czasu przy biurku, nosi ciężki plecak. Właściwe ustawienie biurka, ergonomiczne krzesło i odpowiednie nawyki posturalne są ważne w tym okresie. Drugi moment to okres dojrzewania, gdy następuje intensywny wzrost ciała (11-14 lat), zwłaszcza w przypadku wzrostu nierównomiernego lub niezgodnego.
Czy każda wada postawy wymaga fizjoterapii?
Z najnowszych badań oraz z obserwacji dzieci i młodzieży wynika, że 80% z nich posiada wady postawy, które w większości są wadami nabytymi. Dlatego trzeba im zapobiegać i leczyć. Niepoddane fizjoterapii w większości przypadków w późniejszym okresie życia mogą skutkować dolegliwościami bólowymi w obrębie kręgosłupa, stawów oraz kończyn. Wczesne rozpoznanie i interwencja mogą pomóc w zapobieganiu pogorszeniu wady i poprawie postawy dziecka. Jeżeli zauważyłeś u swojego dziecka jakieś nieprawidłowości w postawie ciała, to zapraszamy na konsultację do naszych fizjoterapeutów specjalizujących się w wadach postawy.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim