Dla dorosłych | Dietetyk

Konsultacja dietetyczna

Zdrowie zaczyna się od właściwej diety. Celem konsultacji z dietetykiem jest wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, które mają przynieść poprawę funkcjonowania i samopoczucia. Zdrowie to równowaga organizmu, sprawności ciała i umysłu. Codzienne jedzenie ma być też przyjemne, a nie z kojarzyć się wyłącznie z rygorystycznym wyrzeczeniem.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Zrównoważone, świadome odżywianie to klucz do zdrowia i dobrej jakości twojego życia

Na czym polega?

Praca z dietetykiem to specjalistyczna forma wsparcia, której celem jest zapewnienie optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez odpowiednią dietę i nawyki żywieniowe.

Dietetyk przeprowadza wywiad i dokładną analizę stanu zdrowia, w tym wzrostu, wagi, historii medycznej i aktywności fizycznej. Na podstawie zebranych danych, dietetyk opracowuje spersonalizowany plan żywieniowy, który uwzględnia potrzeby w zależności od wieku, płci, aktywności fizycznej i ewentualnych problemów zdrowotnych. 

Cennik usług

Konsultacja dietetyczna (z badaniem składu ciała i omówieniem)
240 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • dowiesz się, jak poprawić swoje samopoczucie i zdrowie
 • nauczysz się odpowiednio dobierać produkty
 • otrzymasz spersonalizowany plan żywieniowy, uwzględniający twoje indywidualne cele, preferencje żywieniowe, stan zdrowia i styl życia
 • otrzymasz rzetelne informacje na temat zdrowego żywienia, które pozwolą ci podejmować lepsze decyzje
 • nauczysz się jak komponować posiłki i dobierać porcje do twoich potrzeb i celów

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • weź dokumentację medyczną
 • ubierz bieliznę sportową, która pozwoli bez skrępowania rozebrać się do badania

Najczęstsze pytania

Kiedy powinnam/powinienem przyjść do dietetyka?
Wizyta u dietetyka może być okazją do uzyskania profesjonalnej porady dotyczącej żywienia i dostosowania diety do twoich indywidualnych potrzeb. Warto skorzystać z wizyty profilaktycznie. Wskazaniem do konsultacji jest nadwaga, niedowaga, alergie pokarmowe, nietolerancje lub inne choroby dietozależne, takie jak insulinooporność, cukrzyca typu I i II, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, celiakia etc. Wizyta u dietetyka może pomóc w opracowaniu odpowiedniej diety wspierającej zdrowie. Jeśli masz wrażenie, że twoja dieta jest niezrównoważona lub uboga w niektóre składniki odżywcze, lub jeśli zauważasz nagłe zmiany w apetycie lub nawykach żywieniowych oraz jeśli chcesz zapewnić sobie zdrowy styl życia, to wówczas wizyta u dietetyka, edukacja żywieniowa oraz opracowanie planu żywieniowego mogą być kluczowe.
Jak wygląda pierwsza wizyta u dietetyka?
Podczas pierwszej wizyty dietetyk będzie chciał poznać historię zdrowia pacjenta, jego styl życia, nawyki żywieniowe, ewentualne problemy zdrowotne oraz cele, które chce osiągnąć poprzez konsultację. W zależności od celów wizyty, dietetyk może przeprowadzić analizę składu ciała, która obejmuje mierzenie wagi, wzrostu, obwodów ciała itp. To może pomóc w ustaleniu wyjściowych parametrów i ocenie postępów. Wspólnie z dietetykiem omówisz cele, jakie chcesz osiągnąć. Mogą to być cele związane ze zdrowiem, wagą, poziomem energii czy konkretnymi problemami żywieniowymi, na podstawie których dietetyk stworzy plan żywieniowy. Dietetyk dostarczy Ci informacji na temat zasad zdrowego żywienia oraz wsparcia emocjonalnego.
Czy powinienem/mam stosować suplementację w diecie?
Tak, powinniśmy stosować suplementację w diecie. Powinna ona być dostosowana do naszego stylu życia, stanu zdrowia oraz rodzaju diety, którą spożywamy. Przed podjęciem odpowiedniej suplementacji należy wykonać szereg badań wskazanych przez dietetyka. Suplementacja ma ważne miejsce w naszej diecie i zdrowiu, ale warto jednak pamiętać, że suplementy nie zastąpią zdrowej i zrównoważonej diety. Wiele składników odżywczych najlepiej przyswaja się z różnorodnych źródeł żywności. Suplementację stosujemy w porozumieniu z dietetykiem.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim