Nietrzymanie moczu

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu ma na celu wzmocnienie lub relaksację mięśni dna miednicy, poprawę kontroli pęcherza oraz naukę właściwych nawyków. Fizjoterapia uroginekologiczna pomaga odzyskać kontrolę nad pęcherzem, dzięki czemu pacjentka może cieszyć się większą swobodą w codziennych aktywnościach i unikać niepotrzebnego dyskomfortu.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Fizjoterapia uroginekologiczna - skuteczną terapią w nietrzymaniu moczu

Na czym polega?

Fizjoterapia uroginekologiczna w nietrzymaniu moczu polega głównie na pracy nad prawidłowym funkcjonowaniem synergii między układem nerwowym a układem moczowym.

W terapii stosujemy głównie biofeedback, który polega na nauce ćwiczeń relaksacyjnych mięśni dna miednicy przy użyciu specjalnych programów terapeutycznych aparatem Phenix Liberty. W trakcie tej terapii pacjentka uczy się i trenuje jak świadomie kontrolować mięśnie dna miednicy, powodując ich skurcze i relaksację. Pełny proces terapeutyczny często kończy się powodzeniem i zniwelowaniem niepokojących objawów. Dodatkowo pacjent poznaje prawidłowe nawyki toaletowe oraz wprowadza dostosowaną do możliwości i dolegliwości aktywność fizyczną. Często pacjentka proszona jest o prowadzenie dziennika mikcji. 

Cennik usług

Konsultacja/pierwsza wizyta
300 zł
Kolejne wizyty
250 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • odzyskasz kontrolę nad pęcherzem
 • poprawisz jakość życia
 • wzmocnisz mięśnie dna miednicy
 • nauczysz się technik rozluźniających i oddechowych
 • dowiesz się jak prawidłowo podnosić, nosić, wstawać i korzystać z toalety
 • zmniejszysz częstotliwość i nasilenie nietrzymania moczu

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • przed pierwszą wizytą dobrze jest wykonać badania laboratoryjne obejmujące m.in.: badanie ogólne moczu, ewentualnie posiew - bakteriologię
 • wybierz wygodny strój i bieliznę sportową
 • zadbaj, aby pęcherz był w 80% wypełniony

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

Biofeedback aparat PHENIX

Phenix Liberty

Phenix Liberty to francuskie urządzenie zawierające EMG Biofeedback i elektrostymulację w jednym.

Czytaj więcej

Jest jednym z największych osiągnięć współczesnej telemedycyny w obszarze fizjoterapii uroginekologicznej.

Daje szerokie możliwości wykonania pogłębionej diagnostyki i celowanej terapii mięśni będących w dysfunkcji. Z zachowaniem najwyższego komfortu i bezpieczeństwa pacjentów można wykonywać badanie nie tylko w pozycji leżącej, ale także na stojąco i w ruchu, w trakcie wykonywania różnych ćwiczeń. Dzięki EMG Biofeedback pacjent widzi na ekranie komputera pracę swoich mięśni, np. mięśni dna miednicy i mięśnia poprzecznego brzucha. Dzięki temu może łatwiej zrozumieć i nauczyć się jak, i w którym momencie oraz z jaką intensywnością aktywować dane mięśnie.

Pozwala to na odbudowanie świadomości swojego ciała oraz reedukację prawidłowej ścieżki aktywacji mięśniowej, np. przy kaszlu, przy podnoszeniu albo przy wykonywaniu konkretnego ćwiczenia w treningu wzmacniającym. Dzięki elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej w bezpieczny i efektywny sposób można pobudzić do pracy bardzo osłabione lub wręcz „wyłączone” mięśnie. Elektrostymulacja pozwala na regenerację uszkodzonego unerwienia i wzmocnienie siły mięśni, a także pomaga zlokalizować poszczególne mięśnie i kontrolować ich skurcz w świadomy sposób. Dzięki Phenix Liberty w prosty i obiektywny sposób można sprawdzać postępy terapii.

Phenix Liberty jest skuteczny w terapii osłabionego, mało aktywnego dna miednicy np. po porodzie, hipertonicznego dna miednicy, obniżenia narządów miednicy mniejszej, bolesnego współżycia, różnych form nietrzymania moczu, po operacjach urologicznych i ginekologicznych, w terapii pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Najczęstsze pytania

Co może być przyczyną nietrzymania moczu?
Na nietrzymanie moczu ma wpływ osłabienie mięśni dna miednicy, w tym mięśni zwieraczy cewki moczowej. Nietrzymanie moczu może być spowodowane ciężkimi lub wielokrotnymi porodami, okresem menopauzalnym i związaną z nim fluktuacją hormonalną. Dźwiganie ciężarów, intensywne treningi mogą, nadwaga lub otyłość mogą powodować zwiększone obciążenie mięśni miednicy i prowadzić do nietrzymania moczu. Do innych powodów należą: długotrwała infekcja z kaszlem i kichaniem, przewlekłe choroby (astma), zaparcia, zabiegi chirurgiczne w okolicach miednicy, takie jak usunięcie macicy (histerektomia), problemy neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane oraz infekcje układu moczowego.
Czy istnieją zmiany w stylu życia lub nawykach, które mogą wspomóc terapię w leczeniu nietrzymania moczu?
Tak, istnieją zmiany w stylu życia i nawykach, które mogą wesprzeć terapię w leczeniu nietrzymania moczu. Wykonywanie regularnych ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz wprowadzenie odpowiedniej aktywności ruchowej może wzmocnić mięśnie dna miednicy i i poprawić zdolność utrzymania moczu. Nauka prawidłowych nawyków toaletowych, nauka prawidłowego podnoszenia, dźwigania, wstawania, czy kaszlu i kichania. Stosowanie technik relaksacyjnych i oddechowych, może pomóc w redukcji napięcia mięśniowego i poprawie kontroli nad nietrzymaniem moczu. Utrzymywanie prawidłowej diety, która nie prowadzi do zaparć.

Poradnik

W Poradniku dzielimy się naszą wiedzą. Czuj się komfortowo,
zapraszamy Cię na konsultacje

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim