Dla dzieci i młodzieży | Fizjoterapia

Terapia stóp

Stopy stanowią podporę całego ciała, zapewniając jego stabilizację i lokomocję. Mają bezpośredni wpływ na postawę ciała oraz sposób poruszania się. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Terapia stóp - dla zdrowia i harmonii ciała twojego dziecka

Terapia stóp u dzieci i młodzieży ma na celu korekcję wad stóp, dzięki której pacjent zyskuje poprawę postawy ciała, odczuwa zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz zyskuje jakość życia.

Na czym polega?

Terapia stóp jest kompleksowym podejściem, które skupia się na identyfikowaniu i leczeniu różnych problemów stóp, takich jak płaskostopie, stopa koślawa, nadmierna pronacja lub supinacja, bóle stóp czy dysfunkcje ruchowe.

Terapię prowadzi odpowiednio przygotowany fizjoterapeuta, który stosuje różnorodne metody, takie jak masaż, mobilizacja tkanek, ćwiczenia stóp, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ważnym elementem w terapii są wkładki ortopedyczne, sztywny taping oraz kinesiotaping. Celem terapii jest poprawa stabilności, równowagi, elastyczności oraz ogólnej funkcjonalności stóp, co przekłada się na poprawę postawy, zmniejszenie bólu i zwiększenie komfortu podczas chodzenia oraz wykonywania codziennych czynności.

Cennik usług

Konsultacja TOP fizjoterapeuta / 45 min
250 zł
Konsultacja terapeuta / 45 min
220 zł
kolejne wizyty TOP fizjoterapeuta
220 zł
Kolejne wizyty terapeuta / 45 min
200 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • skorygujesz wadę stóp i postawy
 • zyskasz mobilność, poprawisz elastyczność, siłę i zakres ruchu w stopach
 • poprawisz równowagę i koordynację
 • zmniejszysz ból i napięcie
 • poprawisz jakość życia, będziesz mógł cieszyć się aktywnościami, takimi jak spacery, bieganie czy uprawianie sportu, bez dyskomfortu czy ograniczeń wynikających z problemów związanych ze stopami.

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • Weź dokumentację medyczną, jeżeli ją posiadasz (badanie u ortopedy, zdjęcia RTG, i inne).
 • Wybierz dla dziecka wygodne ubranie oraz bieliznę sportowa, które umożliwi swobodne badanie oraz poruszanie się podczas ćwiczeń

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Terapia ruchem to ważny element fizjoterapii przywracający kontrolę nad ciałem 

Czytaj więcej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe to istotny element fizjoterapii. Polega na terapeutycznym wykorzystaniu ruchu w celu poprawy funkcji motorycznych, siły mięśniowej, elastyczności i koordynacji ruchowej. Fizjoterapeuta pracuje z pacjentem wykorzystując różnorodne techniki, ćwiczenia i zabawy, które stymulują rozwój motoryczny i poprawiają funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Metoda ta może być stosowana w przypadku pacjentów z różnymi zaburzeniami, wadami postawy, uszkodzeniami narządu ruchu, a także w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej.  

Sztywny taping

Oklejanie ciała i zabezpieczanie stawów specjalną, nierozciągliwą taśmą

Czytaj więcej

Polega na oklejaniu wybranych części ciała specjalną, nierozciągliwą taśmą. Najczęściej oklejane są miejsca w obrębie wybranego stawu. Dzięki temu staw ten jest zabezpieczony oraz ustabilizowany. Ma to znaczenie nie tylko w prewencji, ale i leczeniu niektórych kontuzji stawowych. Istotnym aspektem stosowania tej metody jest zmiana kierunku działania siły mięśnia. Działa na zasadzie ortezy lub stabilizatora.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Trójwymiarowa Manualna Terapia Stóp

Kompleksowa metoda leczenia i poprawy funkcjonowania stóp

Czytaj więcej

Trójwymiarowa Manualna Terapia Stóp to specjalna metoda fizjoterapii, która skupia się na kompleksowym podejściu do leczenia i poprawy funkcjonowania stóp. W trójwymiarowej manualnej terapii stóp fizjoterapeuta wykonuje różne manipulacje i techniki, które mają na celu poprawę równowagi mięśniowej, stabilizację stóp oraz przywrócenie ich prawidłowego ustawienia i ruchu. Często stosuje się techniki mobilizacji stawów, rozciąganie tkanek miękkich, masaż i terapię napięciową w połączeniu z funkcjonalnym bandażowaniem lub kinesiotapingiem. Głównym celem tej metody jest przywrócenie prawidłowej funkcji stóp, co ma pozytywny wpływ na cały układ mięśniowo-szkieletowy, redukcja bólu, poprawa chodu i równowagi oraz zwiększenie ogólnej wydolności ruchowej. Stosowana w przypadku różnych schorzeń i problemów, takich jak płaskostopie, stopa koślawa, przeciążenia stawów i tkanek, urazy czy dysfunkcje biomechaniczne.

Wkładki ortopedyczne

Indywidualne wkładki projektowane na podstawie badania komputerowego i manualnego

Czytaj więcej

Fizjoterapia z zastosowaniem wkładek ortopedycznych polega na wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych i dopasowanych wkładek w celu poprawy biomechaniki stóp i równoważenia obciążenia. Celem zastosowania tej metody jest poprawa funkcjonowania stóp, redukcja bólu, korekcja wad postawy oraz zapobieganie kontuzjom. Fizjoterapeuta przeprowadza dokładną ocenę stóp, analizuje postawę i biomechanikę, oraz identyfikuje ewentualne problemy czy wady postawy. Na podstawie wyników badania fizjoterapeuta projektuje i dobiera odpowiednie wkładki ortopedyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

TERMOPLASTYCZNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE ICB MEDICAL

Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości ograniczają pronację poprzez zapewnienie prawidłowego podparcia dla stopy, pozwalając na przywrócenie ogólnej równowagi ciała i kontroli tkanek miękkich, usuwając naprężenia w kończynach dolnych i kompensacje w górnych partiach ciała, co w efekcie powoduje ustąpienie bólu. Można je również stosować profilaktycznie, w celu zapobiegania dalszemu zużywaniu się stawów. Szczególną zaletą tych wkładek jest fakt, że pacjent otrzymuje gotowy produkt już na koniec wizyty. Można je także w ciągu użytkowania modyfikować niemalże dowolnie. Wkładki te polecamy wszystkim pacjentom, szczególnie z koślawością i płaskostopiem.

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE 3D W TECHNOLOGII CAD/CAM

Wkładki do butów w technologii CAD/CAM projektowane są w oparciu o badania komputerowe i funkcjonale stóp. Dzięki możliwości cyfrowego projektowania, możemy osiągnąć dowolny kształt wkładki w oparciu o dokładne badanie stopy, co gwarantuje indywidualizację projektu, a za tym dokładność i celowość we wspomaganiu leczenia schorzenia lub wady. Szczególnie polecamy tę metodę dla małych dzieci, osób z dużą koślawością oraz specjalnymi problemami stóp.

Najczęstsze pytania

Kiedy powinnam zwrócić się z dzieckiem do fizjoterapeuty na terapię stóp?
Przyjdź na wizytę do fizjoterapeuty profilaktycznie, aby ocenił stopy i postawę ciała twojego dziecka. Warto przyjść na konsultację, jeśli niepokoi cię nieprawidłowa postawa ciała, nieprawidłowe ustawienie stóp, kolan, lub nieprawidłowości w poruszaniu się. Jeśli Twoje dziecko skarży się na ból stóp, ból podczas chodzenia, ból w okolicy kostek, stawów lub pleców związany z aktywnością fizyczną. Przyjrzyj się, czy stopy twojego dziecka mają prawidłowy kształt, czy palce u stóp są skrzywione, młotkowate lub występują inne deformacje, to też warto skonsultować z fizjoterapeutą.
Czy terapia stóp jest skuteczna w redukcji bólu i poprawie funkcjonowania?
Dzięki odpowiednio dobranym technikom terapeutycznym, terapia stóp może pomóc w redukcji bólu, zwiększeniu elastyczności i siły mięśni stóp, poprawie postawy i równowagi oraz ogólnej poprawie funkcjonowania. Dodatkowo, terapia stóp może być skuteczna w profilaktyce kontuzji, wspieraniu rekonwalescencji po urazach, oraz poprawie ogólnego komfortu i jakości życia.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim