Dla dorosłych | Fizjoterapia

Skolioza

Terapia skolioz ma na celu zatrzymanie progresji skrzywienia kręgosłupa i poprawę postawy ciała. Poprzez różnorodne techniki manualne i ćwiczenia, terapia skolioz dąży do zatrzymania postępu schorzenia, poprawy oddychania, zapobiegania bólom kręgosłupa oraz poprawy estetyki postawy ciała.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Terapia skolioz to poprawa postawy i komfortu życia -wyprostuj się i uwolnij od bólu!

Na czym polega?

Fizjoterapię prowadzi specjalnie wyszkolony fizjoterapeuta skolioz, który przeprowadza z pacjentem wywiad i bardzo szczegółowe badanie ukierunkowane na terapię skolioz.

Terapia skolioz skupia się na poprawie czucia głębokiego i równowagi ciała, rozluźnianiu napiętych i przykurczonych struktur, wzmacnianiu odpowiednich grup mięśniowych, korygowaniu asymetrii ciała, nauce korekcji postawy oraz doskonaleniu stabilizacji tułowia. Fizjoterapeuta opracowuje indywidualny plan terapeutyczny, który obejmuje pracę z pacjentem w gabinecie oraz edukację dotyczącą ćwiczeń pacjenta w domu, zdrowego stylu życia i profilaktyki. 

Cennik usług

Konsultacja
220 zł
Kolejne wizyty
200 zł
Kinesiotaping mały
50 zł
Kinesiotaping duży
70 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • poprawisz postawę ciała
 • zwiększysz siłę i elastyczność mięśni i wzmocnisz kręgosłup
 • nauczysz się korygować postawę ciała
 • zmniejszysz ból i dyskomfort wynikający ze skrzywienia
 • nauczysz się właściwych ćwiczeń, które będziesz stosować w domu

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • weź na wizytę dokumentację medyczną
 • ubierz wygodny strój i bieliznę sportową
 • jeżeli masz gorset, przynieś go

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

TERAPIA FITS

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz skierowana do osób ze skoliozą i wadami postawy

Czytaj więcej

TERAPIA FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) - to metoda skierowana do pacjentów obciążonych wadami postawy oraz cierpiących z powodu skrzywień kręgosłupa (skoliozy). Metodę wyróżnia trójwymiarowe podejście w korekcji zniekształceń kręgosłupa. W terapii wykorzystywane są specjalistyczne techniki, ćwiczenia i aparaty, które działają w trzech płaszczyznach przestrzennych (sagitalnej, frontalnej i poprzecznej) w celu przywrócenia naturalnej krzywizny kręgosłupa.FITS ma na celu nie tylko korygowanie wad postawy, ale przede wszystkim przywracanie i utrzymanie funkcjonalności całego organizmu. Głównym założeniem FITS jest uświadomienie pacjentowi istniejących deformacji kręgosłupa i tułowia oraz nauka korekcji skoliozy. Terapia obejmuje pracę na wzorcach postawy, które występują w życiu codziennym, ćwiczeniach rozciągających, asymetrycznych, oddechowych oraz naukę prawidłowej stabilizacji tułowia i obciążania stóp. Terapia FITS wymaga aktywnego zaangażowania pacjenta oraz jego rodziny w procesie terapeutycznym.

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Wkładki ortopedyczne

Indywidualne wkładki projektowane na podstawie badania komputerowego i manualnego

Czytaj więcej

Fizjoterapia z zastosowaniem wkładek ortopedycznych polega na wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych i dopasowanych wkładek w celu poprawy biomechaniki stóp i równoważenia obciążenia. Celem zastosowania tej metody jest poprawa funkcjonowania stóp, redukcja bólu, korekcja wad postawy oraz zapobieganie kontuzjom. Fizjoterapeuta przeprowadza dokładną ocenę stóp, analizuje postawę i biomechanikę, oraz identyfikuje ewentualne problemy czy wady postawy. Na podstawie wyników badania fizjoterapeuta projektuje i dobiera odpowiednie wkładki ortopedyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

TERMOPLASTYCZNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE ICB MEDICAL

Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB o podwójnej gęstości ograniczają pronację poprzez zapewnienie prawidłowego podparcia dla stopy, pozwalając na przywrócenie ogólnej równowagi ciała i kontroli tkanek miękkich, usuwając naprężenia w kończynach dolnych i kompensacje w górnych partiach ciała, co w efekcie powoduje ustąpienie bólu. Można je również stosować profilaktycznie, w celu zapobiegania dalszemu zużywaniu się stawów. Szczególną zaletą tych wkładek jest fakt, że pacjent otrzymuje gotowy produkt już na koniec wizyty. Można je także w ciągu użytkowania modyfikować niemalże dowolnie. Wkładki te polecamy wszystkim pacjentom, szczególnie z koślawością i płaskostopiem.

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE 3D W TECHNOLOGII CAD/CAM

Wkładki do butów w technologii CAD/CAM projektowane są w oparciu o badania komputerowe i funkcjonale stóp. Dzięki możliwości cyfrowego projektowania, możemy osiągnąć dowolny kształt wkładki w oparciu o dokładne badanie stopy, co gwarantuje indywidualizację projektu, a za tym dokładność i celowość we wspomaganiu leczenia schorzenia lub wady. Szczególnie polecamy tę metodę dla małych dzieci, osób z dużą koślawością oraz specjalnymi problemami stóp.

Najczęstsze pytania

Czy terapia skolioz koncentruje się na pracy z fizjoterapeutą w gabinecie?
Kontakt z fizjoterapeutą pracującym metodą FITS jest podstawą terapii skolioz. Fizjoterapeuta opracowuje spersonalizowany program terapeutyczny, uwzględniając stopień skoliozy i specyficzne potrzeby pacjenta. Jednakże praca fizjoterapeuty jest częścią terapii skolioz. Kompleksowe podejście do terapii wymaga zaangażowania pacjenta także poza gabinetem fizjoterapeuty. Pacjenci są uczeni korekcji postawy i regularnego wykonywania ćwiczeń w domu. Edukacja pacjenta dotyczy również korzystnych nawyków posturalnych w codziennych czynnościach, takich jak siedzenie, chodzenie i podnoszenie ciężarów. Ważna jest też współpraca z lekarzem ortopedą specjalizującym się w leczeniu skolioz, a także ortotykiem zajmującym się gorsetami, aby zapewnić jak najlepsze możliwości leczenia.
Czy mogę uniknąć operacji dzięki terapii skolioz?
W przypadku skoliozy, skuteczność terapii fizjoterapeutycznej w uniknięciu operacji zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania skoliozy, wiek pacjenta, elastyczność kręgosłupa, postęp deformacji oraz indywidualne cechy anatomiczne. Terapia fizjoterapeutyczna może być skuteczna w zapobieganiu postępowi skoliozy i w wielu przypadkach może pomóc zahamować progresję deformacji kręgosłupa. Ważne jest jednak zrozumienie, że nie wszystkie przypadki skoliozy mogą być całkowicie skorygowane za pomocą fizjoterapii. W niektórych sytuacjach, szczególnie w przypadku ciężkiej i postępującej skoliozy, operacja może być konieczna w celu zatrzymania dalszej deformacji kręgosłupa i poprawy funkcji oddechowych i sercowo-naczyniowych. Takie decyzje podejmowane są z lekarzem ortopedą specjalizującym się w leczeniu skolioz oraz fizjoterapeutą, aby uzyskać pełną ocenę swojego przypadku i omówić najlepsze możliwości leczenia. W niektórych przypadkach może być konieczne połączenie fizjoterapii z leczeniem operacyjnym w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów terapeutycznych.
Czy w przypadku skoliozy noszenie gorsetu jest konieczne?
Gorsety skoliozowe są najczęściej stosowane u dzieci i młodzieży w fazie wzrostu, kiedy deformacja kręgosłupa może postępować. Mają one na celu kontrolowanie postawy kręgosłupa i zatrzymanie progresji skoliozy. W przypadku niektórych pacjentów, szczególnie z umiarkowaną lub ciężką skoliozą, gorsety mogą być zalecane jako integralna część terapii skoliozowej. Jednak nie wszystkie przypadki skoliozy wymagają noszenia gorsetu. Decyzja o konieczności noszenia gorsetu w terapii skolioz zależy od wielu czynników, w szczególności od kąta skrzywienia, a także wieku pacjenta, postępu deformacji kręgosłupa oraz indywidualnych cech anatomicznych. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz ortopeda po dokładnym zbadaniu pacjenta i ocenie jego stanu.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim