Oferta dla dzieci i młodzieży

Dietetyk

Zdrowie zaczyna się od właściwej diety. Celem konsultacji z dietetykiem jest wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, które mają przynieść poprawę funkcjonowania i samopoczucia. Zdrowie to równowaga organizmu, sprawności ciała i umysłu. Codzienne jedzenie ma być też przyjemne, a nie z kojarzyć się wyłącznie z rygorystycznym wyrzeczeniem.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Zdrowe, zrównoważone, świadome odżywianie to klucz do zdrowia i dobrej jakości życia twojego dziecka

Kiedy przyjść z dzieckiem na konsultację do dietetyka

Wizyta u dietetyka jest zalecana w sytuacjach, takich jak: trudności z jedzeniem, unikanie pewnych grup pokarmów lub ograniczone preferencje żywieniowe. Gdy dziecko ma niedowagę, zaburzenia jedzenia, nadwagę lub otyłość, alergie lub nietolerancje pokarmowe, cierpi na chroniczne choroby, takie jak cukrzyca, celiakia czy choroby serca. Dobrze jest przyjść na konsultację jeśli dziecko ma problemy z prawidłowym wzrostem i rozwojem, dietetyk może pomóc dostosować dietę w celu zapewnienia odpowiednich składników odżywczych. Wizyta może być również zalecana w czasie takich okresów jak wprowadzanie pokarmów stałych u niemowląt, intensywne wzrastanie czy dojrzewanie.

Stosowane metody pracy

Dietetyk ma różnorodne metody pracy, które wykorzystuje w celu wspierania pacjentów w osiąganiu ich celów zdrowotnych i żywieniowych. Oto niektóre z popularnych metod pracy dietetyka:

Nasze usługi

Cennik usług

Konsultacja dietetyczna (łącznie z badaniem składu ciała i pomiarami)
240 zł
Badanie składu ciała z omówieniem
120 zł
Plan żywieniowy (7 dni)
230zł
Plan żywieniowy (14 dni)
340zł
Terapia karmienia dziecka (pojedyncza wizyta)
240zł
Terapia karmienia dziecka (pakiet 2 wizyt)
450zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Najczęstsze pytania

Kiedy powinnam przyjść z dzieckiem do dietetyka?
Wizyta u dietetyka może być okazją do uzyskania profesjonalnej porady dotyczącej żywienia Twojego dziecka i dostosowania diety do jego indywidualnych potrzeb. Jeśli Twoje dziecko przechodzi przez ważny etap rozwoju, taki jak rozszerzanie diety czy okres dojrzewania. Jeżeli ma nadwagę, niedowagę, alergie pokarmowe, nietolerancje lub inne choroby dietozależne, wizyta u dietetyka może pomóc w opracowaniu odpowiedniej diety wspierającej zdrowie. Jeśli masz wrażenie, że dieta Twojego dziecka jest niezrównoważona lub uboga w niektóre składniki odżywcze, lub jeśli zauważasz nagłe zmiany w apetycie lub nawykach żywieniowych oraz jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku zdrowy styl życia, to wówczas edukacja żywieniowa oraz opracowanie planu żywieniowego mogą być kluczowe.
Jak wygląda pierwsza wizyta u dietetyka?
Podczas pierwszej wizyty dietetyk będzie chciał poznać historię zdrowia pacjenta, jego styl życia, nawyki żywieniowe, ewentualne problemy zdrowotne oraz cele, które chce osiągnąć poprzez konsultację. W zależności od celów wizyty, dietetyk może przeprowadzić analizę składu ciała, która obejmuje mierzenie wagi, wzrostu, obwodów ciała itp. To może pomóc w ustaleniu wyjściowych parametrów i ocenie postępów. Wspólnie z dietetykiem omówisz cele, jakie chcesz osiągnąć. Mogą to być cele związane ze zdrowiem, wagą, poziomem energii czy konkretnymi problemami żywieniowymi, na podstawie których dietetyk stworzy plan żywieniowy. Dietetyk dostarczy Ci informacji na temat zasad zdrowego żywienia oraz wsparcia emocjonalnego.
Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim