Dla dzieci i młodzieży | Dietetyk

Terapia karmienia dziecka

Terapia karmienia dziecka to proces specjalistycznego wsparcia w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci. Dietetyk ma za zadanie dostosować plan żywienia do indywidualnych potrzeb i wyzwań, z jakimi może się spotykać dziecko oraz jego rodzice. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Terapia karmienia to inwestycja w zdrowie i dobry rozwój dziecka

Wspieramy dzieci w zdrowym odżywianiu i rozwiązywaniu trudności przy karmieniu

Głównym celem terapii karmienia jest zapewnienie zdrowego, odpowiedniego żywienia, które wspiera prawidłowy rozwój dziecka oraz pomaga rozwiązać ewentualne trudności związane z karmieniem.

Na czym polega?

Terapia karmienia dziecka to kompleksowy proces, który ma na celu pomóc dziecku i rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z karmieniem, takich jak trudności w przełykaniu, odrzucanie posiłków czy wybiórczość pokarmowa. 

Proces terapeutyczny obejmuje różne aspekty, zarówno żywieniowe, jak i zachowawcze, oraz może być oparty na współpracy z innymi specjalistami, w tym logopedą, psychologiem,terapeutą SI. Dietetyk oceni zdrowie dziecka oraz obecne nawyki żywieniowe, aby zrozumieć źródło trudności związanych z karmieniem, pomoże zidentyfikować przyczyny tych problemów i zaproponuje strategie ich rozwiązania, pomoże rodzicom w opanowaniu odpowiednich technik karmienia, stworzy spersonalizowany plan żywienia, uwzględniający indywidualne potrzeby i preferencje dziecka, dostarczy rodzicom wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, przygotowywania posiłków i tworzenia pozytywnego środowiska podczas karmienia.

Cennik usług

Terapia karmienia dziecka pojedyncza wizyta
240zł
Terapia karmienia dziecka pakiet 2 wizyt
450zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • rozwiążesz trudności związane z karmieniem dziecka
 • poprawisz apetyt dziecka
 • dziecko odczuje większy komfort i przyjemność z jedzenia
 • zapewnisz dziecku odpowiednie i zdrowe żywienie

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • weź książeczkę zdrowia dziecka oraz dokumentację medyczną
 • ubierz bieliznę sportową, która pozwoli bez skrępowania rozebrać się do badania

Najczęstsze pytania

Kiedy warto zgłosić się na terapię karmienia dziecka?
Terapię karmienia dziecka warto rozważyć w sytuacjach, w których występują trudności związane z karmieniem. Jeśli u niemowlęcia występują trudności z karmieniem piersią lub butelką, lub jeśli dziecko wykazuje nieprawidłowe odruchy ssania oraz te, które mają trudności w przejściu z mleka na pokarmy stałe. Dzieci cierpiące na alergie pokarmowe, nietolerancje. Dzieci, które mają trudności z połykaniem, odruchami wymiotnymi, odrzucają posiłki lub pokazują niechęć do jedzenia. Dzieci z opóźnieniem w rozwoju układu ustno-twarzowego, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, takimi jak refluks, problemy z przewodem pokarmowym lub innych, które mogą wymagać dostosowanego planu żywienia. Jeśli rodzice obserwują jakiekolwiek problemy związane z karmieniem dziecka, warto skonsultować się z terapeutą karmienia, aby uzyskać fachową pomoc i wsparcie w rozwiązaniu tych trudności.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim