Dla dorosłych | Fizjoterapia urologiczna

Rozejście mięśnia prostego

Rozejście mięśnia prostego brzucha, znane również jako rozejście kresy białej, to stan, w którym mięsień prosty brzucha rozchodzi się na skutek rozciągnięcia tkanki łącznej. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Poprawisz wygląd brzucha, postawę ciała i funkcjonalność mięśni

Rozejście mięśnia prostego brzucha występuje często u osób dźwigających ciężkie przedmioty lub nieodpowiednio i intensywnie ćwiczących. Rozejście prowadzi do zmiany wyglądu brzucha, problemów z funkcjonalnością dna miednicy, przepukliny brzusznej, bólów pleców oraz wad postawy. Fizjoterapia urologiczna ma na celu wzmocnienie i przywrócenie funkcjonalności osłabionym mięśniom brzucha.

Na czym polega?

Fizjoterapia urologiczna w rozejściu mięśni prostych brzucha rozpoczyna się wnikliwą diagnozą połączoną z wywiadem. Pacjent poddany jest badaniu palpacyjnemu oraz obrazowaniu aparatem USG. Podstawą terapii są ćwiczenia połączone z terapią manualną, technologią INDIBA, terapią blizny oraz kinesiotapingiem, a celem terapii jest wzmocnienie i przywrócenie funkcjonalności osłabionym mięśniom.

Kluczową rolę odgrywa świadomość odpowiedniego wykonywania codziennych czynności, tak aby nie obciążać brzucha i dna miednicy. Fizjoterapeuta zapewni fachowe poradnictwo w tej kwestii, skoryguje postawę ciała i pokaże, jak prawidłowo oddychać. Dobierze ćwiczenia dopasowane do stanu i potrzeb pacjenta. Zastosuje również terapię manualną i technologię INDIBA m.in. w obrębie mięśni brzucha, dna miednicy i przepony, które pomogą przywrócić właściwe napięcie i wesprą ciało w procesie regeneracji. Istotna jest także praca z ewentualnymi bliznami i ich mobilizacja. Jako element wspomagający fizjoterapię może zastosować kinesiotaping

Cennik usług

Konsultacja/pierwsza wizyta
300 zł
Kolejne wizyty
250 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • zmniejszysz rozstęp mięśni prostych brzucha
 • poprawisz wygląd brzucha i jego funkcjonalność
 • poznasz ćwiczenia, które pomogą wzmocnić osłabione mięśnie
 • wzmocnisz mięśnie core
 • nauczysz się odpowiedniego wykonywania codziennych czynności, tak aby nie obciążać brzucha i dna miednicy

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • przynieś dokumentację medyczną (wcześniejsze urazy, operacje, porody etc.)
 • ubierz wygodny strój

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Najczęstsze pytania

Kiedy u mężczyzn może pojawić się rozejście mięśnia prostego brzucha?
Rozejście mięśnia prostego brzucha u mężczyzn może pojawić pod wpływem różnych czynników. Często jest to wynik znacznego przyrostu masy ciała, który wywiera presję na mięśnie brzucha i prowadzi do ich osłabienia oraz rozciągnięcia. Rozejście mięśni może wystąpić również w wyniku przepukliny brzusznej lub po operacjach w okolicach jamy brzusznej, zwłaszcza w przypadku operacji prostaty.
Jakie są wskazania do terapii rozejścia mięśnia prostego brzucha?
Terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha u mężczyzn może być wskazana jeśli rozejście mięśni brzucha powoduje dyskomfort, ból, ograniczenia w aktywnościach codziennych. Jeśli osłabione mięśnie brzucha wpływają na funkcję mięśni dna miednicy, prowadząc do problemów z nietrzymaniem moczu, parciami naglącymi. Terapia może być wskazana przed planowaną operacją w okolicach jamy brzusznej, aby wzmocnić mięśnie i poprawić elastyczność, co może przyspieszyć proces gojenia po zabiegu.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim