Dla dzieci i młodzieży | Fizjoterapia

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu poprawę funkcjonowania ręki i usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia obejmuje rozwijanie umiejętności trzymania przedmiotów, przenoszenia ciężarów oraz manipulacyjnych, co przekłada się na lepsze przygotowanie do codziennych czynności, takich jak rysowanie, pisanie, ubieranie się.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Terapia ręki to droga do pełnej sprawności i samodzielności twojego dziecka

Na czym polega?

Terapia ręki ma na celu rozwijanie kończyny górnej, podnoszenie sprawności manipulacyjnych dłoni, usprawnianie chwytu oraz koordynacji obu dłoni.

Terapię prowadzi wykwalifikowany terapeuta, który rozpoczyna pracę od wzmocnienia całego ciała czyli tzw. motoryki dużej. Skupia się na wzmocnieniu obręczy barkowej, zbudowaniu stabilizacji centralnej i poprawie propriocepcji (odczuwania własnego ciała przez dziecko). Następnie usprawnia motorykę małą ćwicząc prawidłowy uchwyt, napięcie, pracę nadgarstka i palców. 

Cennik usług

Konsultacja
220 zł
Kolejne wizyty / 45 min
200 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

● poprawisz sprawność ruchową kończyn górnych dziecka ● dziecko uwierzy w siebie, będzie bardziej samodzielne ● odzyskasz koordynację pomiędzy dłońmi ● wzmocnisz koordynację wzrokowo-ruchową ● usprawnisz pisanie, rysowanie czy manipulowanie drobnymi przedmiotami ● poprawisz ogólną sprawność ruchową ciała

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

● Weź dokumentację medyczną, jeżeli ją posiadasz (książeczkę zdrowia dziecka, przebyte urazy, ewentualne zdjęcia RTG, itp.) ● Wybierz dla dziecka wygodne ubranie, które umożliwi swobodne poruszanie się podczas ćwiczeń.

Metody pracy

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Terapia ruchem to ważny element fizjoterapii przywracający kontrolę nad ciałem 

Czytaj więcej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe to istotny element fizjoterapii. Polega na terapeutycznym wykorzystaniu ruchu w celu poprawy funkcji motorycznych, siły mięśniowej, elastyczności i koordynacji ruchowej. Fizjoterapeuta pracuje z pacjentem wykorzystując różnorodne techniki, ćwiczenia i zabawy, które stymulują rozwój motoryczny i poprawiają funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Metoda ta może być stosowana w przypadku pacjentów z różnymi zaburzeniami, wadami postawy, uszkodzeniami narządu ruchu, a także w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej.  

NDT- Bobath

Bezbolensa i skuteczna fizjoterapia niemowląt

Czytaj więcej

Celem metody NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment) jest osiągnięcie maksymalnego potencjału rozwojowego, poprawa jakości ruchu i funkcjonowania pacjenta oraz zwiększenie niezależności i samodzielności. Terapia obejmuje wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie zbliżonej do prawidłowych, a także wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapeuta ćwiczy całe ciało, a nie porusza wybranymi kończynami, dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a pacjent jest dynamicznie aktywizowany. Terapia metodą NDT-Bobath jest bezbolesna.

Najczęstsze pytania

Kiedy powinniśmy zgłosić dziecko na terapię ręki?
Jeżeli zauważasz u dziecka trudności w wykonywaniu codziennych czynności takich jak trzymanie, chwytanie, jedzenie, ubieranie się. Małe dziecko ma problemy z przewijaniem stron w książeczce, czy ma trudności z precyzyjnym poruszaniem dłonią i palcami, koordynacją ruchową, utrzymaniem równowagi. Nie przepada za zabawą klockami, puzzlami, układaniem, rysowaniem, wycinaniem czy innymi aktywnościami wymagającymi manipulacji rękami.
Jak długo trwa terapia ręki?
Czas trwania terapii ręki zależy od wielu czynników, takich jak stopień deficytu w funkcjonowaniu ręki, cel terapii, zaangażowanie pacjenta oraz indywidualne tempo postępów. Terapia ręki jest procesem, który wymaga czasu i regularności, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Całkowity czas trwania terapii może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, a czasami nawet dłużej. Terapia ręki nie kończy się na gabinecie fizjoterapeuty. Ważne jest kontynuowanie i utrzymanie zaleconych ćwiczeń oraz praktykowanie umiejętności w codziennym życiu.
Jakie zajęcia sportowe wspierają terapię ręki?
Zajęcia sportowe, które mogą wesprzeć terapię ręki i przyczynić się do poprawy sprawności manualnej to m.in. judo, karate, tenis, łucznictwo. Zajęcia mają pozytywny wpływ na rozwój siły i precyzji ruchów rąk. Ważne jest, aby dostosować rodzaj zajęć sportowych do możliwości i preferencji dziecka, biorąc jednocześnie pod uwagę zalecenia i wsparcie fizjoterapeuty.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim