Oferta dla dzieci i młodzieży

Psycholog

W Centrum Terapii Agnieszki Świątek obejmujemy terapią psychologiczną dzieci i młodzież zapewniając im kompleksową opiekę nad zdrowiem psychicznym i emocjonalnym. Terapia z psychologiem dziecięcym może pomóc w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych, takich jak lęki, depresja, czy stres, a także pomagać w zrozumieniu i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, jak rozłąka rodziców czy traumy.

Psycholodzy wspierają rozwój emocjonalny, radzenie sobie z trudnościami, oraz pomagają dzieciom i młodzieży zrozumieć swoje uczucia i myśli. Pracują również z rodziną dziecka.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Wspieramy rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży, aby, aby umożliwić im osiągnięcie równowagi, pewności siebie i pomóc w lepszym funkcjonowaniu w życiu.

Kiedy przyjść z dzieckiem do psychologa?

Rozważ konsultację z psychologiem, gdy martwi cię zachowanie dziecka. Jeśli dostrzegasz zmiany nastrojów, trudności w kontrolowaniu emocji, niską samoocenę, problemy w nauce i w koncentracji, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. Gdy dziecko jest niepełnosprawne, choruje przewlekle, jest w spektrum autyzmu, ma ADHD. Jeśli dziecko wykazuje nadmierne lęki, albo przeżywa duże zmiany życiowe, takie jak rozwód, utrata bliskiej osoby, to warto skonsultować się z psychologiem, który pomoże zrozumieć i zająć się ewentualnymi trudnościami w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka.

Nasze usługi

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna (w tym spektrum autyzmu, psychoedukacja rodziców, onanizm dziecięcy)
220 zł
Terapia psychologiczna - kolejna wizyta (w tym spektrum autyzmu, psychoedukacja rodziców, onanizm dziecięcy)
200 zł
Diagnoza ADHD (Conners)
1000zł
Test inteligencji (Binet)
1000zł
Terapia behawioralna - konsultacja
250zł
Terapia behawioralna - kolejna wizyta
220zł
Zaświadczenie psychologiczne
60zł
Opinia psychologiczna
150zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Najczęstsze pytania

Kiedy mogę się zwrócić o pomoc do psychologa? W jakich konkretnie sytuacjach pomaga dzieciom i nastolatkom?
Możesz się zwrócić o pomoc do psychologa dla swojego dziecka lub nastolatka w wielu sytuacjach, gdy dziecko/nastolatek przejawia intensywne lęki, depresję, ma niską samoocenę, odczuwa smutek czy nadmierne napięcie emocjonalne, które wpływa na codzienne funkcjonowanie. Jeśli obserwujesz agresywne, impulsywne lub trudne zachowanie, które utrudnia funkcjonowanie w domu, szkole lub społeczeństwie. Kiedy dziecko ma trudności w nauce, niepokonane trudności w szkole lub zmniejszającą się motywację do nauki. W przypadku podejrzeń o zaburzenia jedzenia, takie jak anoreksja, bulimia lub kompulsywne objadanie się. Po doświadczeniu traumy, straty, po rozwodzie, śmierci, przemocy lub innych trudnych wydarzeń życiowych. Kiedy dziecko ma problemy z budowaniem zdrowych relacji z rówieśnikami, rodzeństwem, nauczycielami lub innymi osobami. W przypadku podejrzeń o zaburzenia rozwojowe, oraz przy ADHD, w autyzmie oraz w przypadku podejrzeń o zachowania samobójcze.
Jakie konkretne umiejętności lub zachowania może poprawić i rozwinąć terapia z psychologiem u dziecka w spektrum autyzmu?
Terapia może pomóc dziecku w usprawnieniu komunikacji, w lepszym rozumieniu innych ludzi i wyrażaniu swoich myśli i uczuć. Terapeuta wskaże, jak dziecko może lepiej wyrażać swoje uczucia, jak je rozpoznawać i jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Dzięki terapii dziecko może lepiej zrozumieć, co się dzieje wokół niego, np. dlaczego coś się zmienia czy dlaczego inni ludzie robią różne rzeczy. Terapeuta może pomóc dziecku w zmniejszeniu niepożądanych zachowań, jak wybuchy złości czy powtarzalne ruchy, co sprawia, że dziecko czuje się lepiej. Dodatkowo otrzyma wsparcie i dowie się jak nawiązywać relacje z innymi. Podsumowując, terapia pomaga w rozwijaniu umiejętności, które pomagają dziecku lepiej funkcjonować w świecie i budować lepsze relacje z innymi.
Jakie konkretnie umiejętności i narzędzia zdobędzie rodzic podczas psychoedukacji?
W ramach psychoedukacji nauczysz się lepiej rozumieć sygnały i potrzeby Twojego dziecka, co pozwoli Ci reagować wcześniej i bardziej adekwatnie. Będziesz rozwijać umiejętności komunikacji, aby lepiej porozumiewać się z dzieckiem, wyrażać swoje myśli i zrozumieć jego uczucia. Nauczysz się praktycznych technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i reagowania na wyzwania. Zdobędziesz narzędzia do radzenia sobie z własnymi emocjami, co pozwoli ci utrzymać spokój i skupić się na efektywnym wspieraniu dziecka. Nauczysz się sposobów budowania pozytywnej, opartej na zaufaniu relacji z dzieckiem, co sprzyja lepszemu zrozumieniu jego potrzeb.
Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim