Dla dorosłych | Fizjoterapia urologiczna

Zaburzenia erekcji

Problemy z erekcją u mężczyzn mogą objawiać się różnorodnie, od trudności w osiągnięciu i utrzymaniu erekcji po brak pożądania seksualnego. Mogą towarzyszyć im również stres, niepokój oraz obniżone poczucie własnej wartości. Fizjoterapia urologiczna może stanowić pomocne wsparcie w rozwiązaniu tych problemów.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Zadbamy o twoje życie intymne, dzięki fizjoterapii urologicznej poprawisz jakość swojego życia

W trakcie fizjoterapii urologicznej, dzięki zastosowaniu różnych metod, np. ćwiczeń mięśni dna miednicy, biofeedbacku czy masażu i terapii manualnej, będziemy w stanie znaleźć przyczyny Twoich dolegliwości i wdrożyć działania, które pomogą Ci odzyskać pełnię zdrowia i sprawność.

Na czym polega?

Fizjoterapia urologiczna w przypadku zaburzeń erekcji u mężczyzn skupia się nad poprawą działania mięśni dna miednicy, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu moczowego, a także odpowiadają za doznania seksualne. Podczas pierwszej wizyty fizjoterapeuta urologiczny przeprowadzi szczegółowy wywiad i badanie, aby określić rodzaj i stopień problemu.

Na podstawie tego przygotuje spersonalizowany plan terapeutyczny, który może obejmować techniki manualne, ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, elektrostymulację, włączenie technologii INDIBA, pracę z biofeedbackiem z aparatem Phenix oraz techniki relaksacyjne i oddechowe. Celem fizjoterapii jest poprawa funkcji seksualnych poprzez działania mające na celu zwiększenie przepływu krwi do narządów płciowych, wzmocnienie mięśni dna miednicy oraz redukcję napięcia i stresu w obszarze miednicy.

Cennik usług

Konsultacja / pierwsza wizyta
300 zł
Kolejne wizyty
250 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • poprawisz jakość życia intymnego
 • wzmocnisz mięśnie dna miednicy
 • nauczysz się skutecznych technik relaksacyjnych i ćwiczeń
 • zwiększysz komfort podczas współżycia
 • odzyskasz satysfakcję z intymności, co może wpłynąć na poprawę relację z partnerką

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • przygotuj dokumentację medyczną (wcześniejsze operacje, urazy, badania etc.)
 • zadbaj, aby pęcherz był w 80% wypełniony 
 • ubierz wygodny strój

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

Biofeedback aparat PHENIX

Phenix Liberty

Phenix Liberty to francuskie urządzenie zawierające EMG Biofeedback i elektrostymulację w jednym.

Czytaj więcej

Jest jednym z największych osiągnięć współczesnej telemedycyny w obszarze fizjoterapii uroginekologicznej.

Daje szerokie możliwości wykonania pogłębionej diagnostyki i celowanej terapii mięśni będących w dysfunkcji. Z zachowaniem najwyższego komfortu i bezpieczeństwa pacjentów można wykonywać badanie nie tylko w pozycji leżącej, ale także na stojąco i w ruchu, w trakcie wykonywania różnych ćwiczeń. Dzięki EMG Biofeedback pacjent widzi na ekranie komputera pracę swoich mięśni, np. mięśni dna miednicy i mięśnia poprzecznego brzucha. Dzięki temu może łatwiej zrozumieć i nauczyć się jak, i w którym momencie oraz z jaką intensywnością aktywować dane mięśnie.

Pozwala to na odbudowanie świadomości swojego ciała oraz reedukację prawidłowej ścieżki aktywacji mięśniowej, np. przy kaszlu, przy podnoszeniu albo przy wykonywaniu konkretnego ćwiczenia w treningu wzmacniającym. Dzięki elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej w bezpieczny i efektywny sposób można pobudzić do pracy bardzo osłabione lub wręcz „wyłączone” mięśnie. Elektrostymulacja pozwala na regenerację uszkodzonego unerwienia i wzmocnienie siły mięśni, a także pomaga zlokalizować poszczególne mięśnie i kontrolować ich skurcz w świadomy sposób. Dzięki Phenix Liberty w prosty i obiektywny sposób można sprawdzać postępy terapii.

Phenix Liberty jest skuteczny w terapii osłabionego, mało aktywnego dna miednicy np. po porodzie, hipertonicznego dna miednicy, obniżenia narządów miednicy mniejszej, bolesnego współżycia, różnych form nietrzymania moczu, po operacjach urologicznych i ginekologicznych, w terapii pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Najczęstsze pytania

Jakie metody i techniki fizjoterapii mogą być stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji?
W fizjoterapii urologicznej stosowane są różne metod pracy w przypadku zaburzeń erekcji, takie jak: terapia manualna, ćwiczenia mięśni dna miednicy, biofeedback aparatem Phenix który wykorzystuje zapis aktywności mięśni dzięki elektromiografii powierzchniowej tzw. EMG Biofeedback. Dzięki temu pacjenci w czasie rzeczywistym widzą dokładnie jakie mięśnie powinni aktywować, z jaką siłą, a także jak uzyskać efektywną fazę relaksu. Bardzo pomocne w zaburzeniach erekcji jest stosowanie technologii INDIBA. Do terapii używamy specjalnych kremów oraz aparatu z zestawem elektrod dobieranych w zależności od powierzchni terapii. W trakcie zabiegu pacjent odczuwa ciepło o różnym natężeniu. Zabiegi poprawiają ukrwienie, redukują ból i obrzęk.
Czy terapia może być skuteczna, jeśli problem z erekcją jest wynikiem stresu lub napięcia?
Fizjoterapia urologiczna może być bardzo skuteczną metodą pomocy w problemach z erekcją wynikających ze stresu i napięcia. Specjalistyczne techniki relaksacyjne i oddechowe oraz terapia manualna pomagają redukować napięcie mięśniowe w obszarze miednicy, poprawić krążenie krwi i zdolności do osiągnięcia erekcji. Ćwiczenia mięśni dna miednicy, które wzmacniają mięśnie dna miednicy, mogą także poprawić kontrolę nad funkcjami seksualnymi. W niektórych przypadkach może być wskazana współpraca ze specjalistami, np. z psychologiem lub seksuologiem.
Jakie czynniki wpływają na zaburzenia erekcji u mężczyzn?
Zaburzenia erekcji u mężczyzn mogą mieć różnorodne przyczyny, zarówno nabyte, anatomiczne, jak i spowodowane operacjami. Należą do nich m.in. choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, stres, lęk, depresja, zmniejszona produkcja hormonów, zwłaszcza testosteronu, zabiegi chirurgiczne w okolicach miednicy, zwłaszcza operacje prostaty, urazy rdzenia kręgowego, miednicy lub prącia, zaburzenia anatomiczne, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim