Dla dzieci i młodzieży | Urofizjoterapia

Parcia naglące

Parcia naglące są nagłą, bolesną oraz niepohamowaną potrzebą oddania moczu. Spowodowane są skurczami mięśni pęcherza moczowego. Jest to nieprzyjemna i krępująca dolegliwość, prowadząca do wycofania z codziennych aktywności i życia społecznego. Urofizjoterapia może przynieść same korzyści.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Pomożemy twojemu dziecku odzyskać kontrolę nad pęcherzem dzięki urofizjoterapii

 

Na czym polega?

Fizjoterapię w parciach naglących prowadzi fizjoterapeuta uroginekologiczny. W trakcie pierwszej wizyty diagnozuje pacjenta, zaczynając od wywiadu, poprzez badanie fizykalne i ultrasonograficzne.

Pacjent proszony jest o prowadzenie dzienniczka mikcji (do pobrania tutaj) w celu analizy objawów. Urofizjoterapeuta podczas terapii korzysta z technik biofeedbacku, które umożliwiają pacjentom świadomość pracy mięśni dna miednicy i pęcherza. Pacjenci uczą się prawidłowego napinania i rozluźniania mięśni dna miednicy, poznają odpowiednie ćwiczenia, techniki relaksacji i techniki oddechowe oraz uczą prawidłowych nawyków toaletowych. Dzięki temu pacjentowi łatwiej rozpoznać bodźce towarzyszące nietrzymania moczu z parcia oraz zachowywać odpowiednie odstępy pomiędzy mikcjami.

Cennik usług

Konsultacja/pierwsza wizyta
300 zł
Kolejna wizyta
250 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • dziecko zdobędzie umiejętności kontroli mięśni dna miednicy
 • zmniejszysz objawy parcia naglącego u dziecka
 • poprawisz jakość jego życia
 • dziecko odzyska kontrolę nad pęcherzem moczowym
 • nauczy się zdrowch nawyków

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • weź aktualne badania (mocz, posiew)
 • weź dokumentację medyczną (wcześniejsze terapie, formy leczenia i konsultacje)
 • wybierz wygodny strój i bieliznę sportową

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim