Oferta dla dzieci i młodzieży

Podolog

Podolog to specjalista zajmujący się leczeniem i profilaktyką schorzeń oraz wad stóp. Najczęściej jest to diagnozowanie problemów skórnych, paznokciowych oraz biomechanicznych stóp. Podolog może wykonywać wiele zabiegów m.in. takich jak: opracowanie i obcięcie paznokci, usuwanie modzeli, pedicure leczniczy, usuwanie odcisków, usuwanie brodawek, leczenie paznokci wrastających i wkręcających, leczenie grzybicy paznokci, leczenie pękających pięt.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Zadbamy o stopy twojego dziecka, aby były zdrowie i gotowe na każdą przygodę!

Kiedy przyjść z dzieckiem na konsultację do podologa?

Warto rozważyć wizytę u podologa jeśli zauważasz problemy i zmiany chorobowe w obrębie stóp swojego dziecka. W przypadku infekcji paznokci, grzybicy stóp, modzeli, odcisków, brodawek, pękających pięt, wrastających paznokci, czy innych zmian skórnych na stopach. 

 

Zapisy

tel. 660 620 200 (napisz SMS - oddzwonimy) lub przez Booksy

Nasze usługi

Cennik usług

Pedicure leczniczy
od 180 zł
Pedicure leczniczy + malowanie
200 zł
Pedicure leczniczy + hybryda
200 zł
Terapia pękajacych pięt
od 160 zł
Usunięcie wzrastającego paznokcia
od 120 zł
Usunięcie odcisku
od 100 zł
Usunięcie modzela
od 100 zł
Terapia brodawek
od 120 zł
Obcięcie paznokci
od 110 zł
Obcięcie paznokci zmienionych chorobowo
od 150 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Więcej o podologii dziecięcej
w naszych social media

Najczęstsze pytania

Czy modzele i odciski u dzieci to norma? Czy trzeba coś z tym robić?
Modzele i odciski coraz częściej występują u dorosłych jednak szczególnie u dzieci nie są one normą. Są wynikiem nacisku i tarcia na skórę, które może wystąpić w wyniku nieodpowiedniego obuwia, niewłaściwej postawy ciała lub wielu innych czynników. Mogą się pojawiać w miejscach, gdzie skóra jest regularnie narażona na zwiększone obciążenie lub tarcie, na przykład na podeszwie stopy, na palcach czy na pięcie. Intensywna aktywność fizyczna może przyczyniać się do powstawania modzeli i odcisków. Jeżeli zauważymy je u swojego dziecka, warto skonsultować się z podologiem.
Czy podolog pomoże mojemu dziecku przy wrastających paznokciach?
Tak, podolog może pomóc w przypadku wrastających paznokci u dziecka. Wrastający paznokieć to problem, który może być bolesny i prowadzić do stanów zapalnych. Podolog przeprowadzi ocenę i diagnozę stanu paznokci oraz skóry wałów okołopaznokciowych. Nauczy Cię i Twoje dziecko, jak prawidłowo dbać o paznokcie i skórę wokół nich, aby uniknąć wrastania paznokci w przyszłości. Podolog może zastosować specjalne opatrunki lub tamponady, które pomagają unieść wrastający paznokieć i zmniejszyć ucisk na skórę. Może również doradzić w wyborze odpowiedniego obuwia. W niektórych przypadkach, gdy występuje stan zapalny, może zastosować opatrunek.

Poradnik

W Poradniku dzielimy się naszą wiedzą. Czuj się komfortowo,
zapraszamy Cię na konsultacje

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim