Dla Dzieci i Młodzieży

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Kangurek

Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz prowadzi nieodpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)

Usługi realizowane nieodpłatnie w ramach
Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Motywujemy i angażujemy dzieci poprzez atrakcyjne metody terapeutyczne

Kiedy przyjść?

Zadaniem Niepublicznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, z różnymi trudnościami, które pojawiają się we wczesnym okresie życia lub występują dopiero w okresie nastoletnim. Warto rozważyć wizytę w takiej placówce m.in. wtedy, gdy dziecko:

 

  • ma opóźniony rozwój mowy
  • ma znaczne trudności w nauce
  • jest nadruchliwe
  • przejawia trudności w relacjach społecznych
  • zdecydowanie wolniej niż jego rówieśnicy pokonuje poszczególne rozwojowe kamienie milowe

Oferta

Zespół psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów udziela pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom. Do poradni przyjmujemy dzieci i młodzież na wniosek rodziców / prawnych opiekunów. W naszej ofercie znajdziesz:

 

 

 

 

 

  • WWR - NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci 0-6lat (fizjoterapia/psychomotoryka, psycholog, logopeda, integracja sensoryczna)
  • Opinia o dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii (badanie + opinia)
  • Terapia ręki

Cennik

Zapraszamy, sprawdź jak możemy pomóc Twojemu Dziecku