Dla dzieci i młodzieży | Dietetyk

Konsultacja dietetyczna

Zdrowie zaczyna się od właściwej diety. Celem konsultacji z dietetykiem jest wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, które mają przynieść poprawę funkcjonowania i samopoczucia. Zdrowie to równowaga organizmu, sprawności ciała i umysłu. Codzienne jedzenie ma być też przyjemne, a nie z kojarzyć się wyłącznie z rygorystycznym wyrzeczeniem.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Zrównoważone, świadome odżywianie to klucz do zdrowia i dobrej jakości życia twojego dziecka

Na czym polega?

Praca z dietetykiem dziecięcym to specjalistyczna forma wsparcia, której celem jest zapewnienie optymalnego zdrowia i rozwoju dzieci poprzez odpowiednią dietę i nawyki żywieniowe. Dietetyk dziecięcy przeprowadza dokładną analizę stanu zdrowia dziecka, w tym wzrostu, wagi, historii medycznej i aktywności fizycznej. 

Na podstawie zebranych danych, dietetyk opracowuje spersonalizowany plan żywieniowy, który uwzględnia potrzeby dziecka w zależności od wieku, płci, aktywności fizycznej i ewentualnych problemów zdrowotnych. W przypadku niemowląt i małych dzieci, dietetyk dziecięcy może doradzać rodzicom w kwestii wprowadzania pokarmów stałych do diety dziecka. Ważną częścią pracy dietetyka jest edukacja rodziców na temat zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

Cennik usług

Konsultacja dietetyczna (z badaniem składu ciała i omówieniem)
240 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • dowiesz się, jak poprawić swoje samopoczucie i zdrowie
 • nauczysz się odpowiednio dobierać produkty
 • otrzymasz spersonalizowany plan żywieniowy, uwzględniający twoje indywidualne cele, preferencje żywieniowe, stan zdrowia i styl życia
 • otrzymasz rzetelne informacje na temat zdrowego żywienia, które pozwolą ci podejmować lepsze decyzje
 • nauczysz się jak komponować posiłki i dobierać porcje do twoich potrzeb

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • weź książeczkę zdrowia dziecka oraz dokumentację medyczną
 • ubierz bieliznę sportową, która pozwoli bez skrępowania rozebrać się do badania

Najczęstsze pytania

Kiedy powinnam przyjść z dzieckiem do dietetyka?
Wizyta u dietetyka może być okazją do uzyskania profesjonalnej porady dotyczącej żywienia Twojego dziecka i dostosowania diety do jego indywidualnych potrzeb. Jeśli Twoje dziecko przechodzi przez ważny etap rozwoju, taki jak rozszerzanie diety czy okres dojrzewania. Jeżeli ma nadwagę, niedowagę, alergie pokarmowe, nietolerancje lub inne choroby dietozależne, wizyta u dietetyka może pomóc w opracowaniu odpowiedniej diety wspierającej zdrowie. Jeśli masz wrażenie, że dieta Twojego dziecka jest niezrównoważona lub uboga w niektóre składniki odżywcze, lub jeśli zauważasz nagłe zmiany w apetycie lub nawykach żywieniowych oraz jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku zdrowy styl życia, to wówczas edukacja żywieniowa oraz opracowanie planu żywieniowego mogą być kluczowe.
Jak wygląda pierwsza wizyta u dietetyka?
Podczas pierwszej wizyty dietetyk będzie chciał poznać historię zdrowia pacjenta, jego styl życia, nawyki żywieniowe, ewentualne problemy zdrowotne oraz cele, które chce osiągnąć poprzez konsultację. W zależności od celów wizyty, dietetyk może przeprowadzić analizę składu ciała, która obejmuje mierzenie wagi, wzrostu, obwodów ciała itp. To może pomóc w ustaleniu wyjściowych parametrów i ocenie postępów. Wspólnie z dietetykiem omówisz cele, jakie chcesz osiągnąć. Mogą to być cele związane ze zdrowiem, wagą, poziomem energii czy konkretnymi problemami żywieniowymi, na podstawie których dietetyk stworzy plan żywieniowy. Dietetyk dostarczy Ci informacji na temat zasad zdrowego żywienia oraz wsparcia emocjonalnego.
Jak wygląda badanie składu ciała?
Badanie składu ciała dziecka jest ważnym narzędziem do oceny zdrowia i rozwoju. Pozwala określić proporcje składników tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i innych elementów ciała. Badanie wykonywane jest metodą bioimpedancji elektrycznej, to nieinwazyjny pomiar składu ciała poprzez przewodnictwo elektryczne organizmu. Badanie BIA jest stosunkowo szybkie, łatwe w przeprowadzeniu i nieinwazyjne.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim