Dla dzieci i młodzieży | Fizjoterapia

Fizjoterapia - ból, urazy, po operacji

Celem fizjoterapii jest zmniejszenie bólu, przywrócenie pełnej funkcjonalności i przyśpieszenie procesu powrotu do zdrowia po urazach czy operacjach. Naszym priorytetem jest pomóc pacjentom w powrocie do aktywnego stylu życia. Zespół doświadczonych fizjoterapeutów skupia się na poprawie jakości życia i przywróceniu sprawności fizycznej.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Powrót do zdrowia i aktywności - z fizjoterapią to możliwe!

Na czym polega?

Fizjoterapia w bólu, po urazach i operacjach polega na zastosowaniu różnorodnych technik i terapii mających na celu złagodzenie bólu, przywrócenie pełnej funkcjonalności oraz przyspieszenie procesu powrotu do zdrowia.

Fizjoterapeuci wykorzystują różne metody, takie jak ćwiczenia, terapię manualną, mobilizacje, falę radiową, elektrostymulację, aby zredukować ból, zwiększyć zakres ruchu i wzmocnić mięśnie. Indywidualnie dostosowany plan terapeutyczny uwzględnia specyficzne potrzeby pacjenta, rodzaj urazu lub operacji. Poprzez regularną fizjoterapię pacjenci mają szansę odzyskać sprawność oraz poprawić jakość życia. 

Cennik usług

Konsultacja fizjoterapeuta
220 zł
Konsultacja TOP fizjoterapeuta
250 zł
Kolejne wizyty fizjoterapeuta
200 zł
Kolejne wizyty TOP fizjoterapeuta
220 zł
Terapia z użyciem INDIBA / 45 min
250 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • złagodzisz i zredukujesz dolegliwości bólowe
 • poprawisz funkcjonalność i zakres ruchu w kontuzjowanych lub operowanych obszarach
 • usprawnisz wykonywanie codziennych czynności, takich jak chodzenie, wstawanie, podnoszenie przedmiotów czy utrzymywanie równowagi
 • szybciej wrócisz do zdrowia
 • otrzymasz zestawy spersonalizowanych ćwiczeń
 • powrócisz szybciej do aktywności fizycznych po urazach
 • otrzymasz wsparcie przy bliźnie

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • weź dokumentację medyczną dziecka (wcześniejsze urazy, zabiegi czy diagnozy, zdjęcie RTG, USG, rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej)
 • ubierz bieliznę sportową i wygodny strój

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

Mobilizacja tkanek

Terapia manualna tkanek przywracająca ich mobilność i elastyczność

Czytaj więcej

Mobilizacja tkanek to rodzaj terapii manualnej/masażu polegający na delikatnym manipulowaniu tkankami bliznowatymi w celu zmiękczenia, rozciągnięcia i poprawy elastyczności blizny. Może obejmować ruchy rozciągające, przesuwanie i pociąganie tkanki bliznowatej. Mobilizacja blizny w przypadku dużych blizn pooperacyjnych czy pourazowych (zwłaszcza po rozległych oparzeniach) sprawia, że blizna staje się bardziej elastyczna i miękka. Zmniejsza się ryzyko powstawania przykurczów, czyli nadmiernego napinania się skóry w czasie fazy przebudowy, co prowadzi niekiedy do problemów z poruszaniem tą częścią ciała, na której znajduje się blizna. Badania pokazują, że delikatny ucisk blizny w czasie masażu zmniejsza ryzyko nadmiernej produkcji włókien kolagenowych.

Pinoterapia

Skuteczna i nieinwazyjna metoda terapii manualnej z wykorzystaniem narzędzi

Czytaj więcej

Pinoterapia to metoda, która opiera się na stymulacjach odpowiednich obszarów na skórze człowieka za pomocą narzędzi, które powodują pobudzenie wybranych ośrodków nerwowych. Dzięki temu układ mięśniowy czy więzadłowy odbiera odpowiednie informacje z mózgu, a to prowadzi do odruchowego rozluźnienia zgromadzonych napięć i zmniejszenia bólu. W terapii stosowane są specjalne mosiężne narzędzia - piny i katy. Pinoterapia może być wykonywana jedynie przez certyfikowanych fizjoterapeutów. Ma pozytywny wpływ na cały organizm człowieka zarówno na jego sferę fizyczną, jak i psychiczną. Przynosi długotrwałą ulgę w bólu, poprawia ruchomość stawów i zmniejsza widoczność blizn.

PNF

To kompleksowa terapia, która charakteryzuje sie holistycznym podejściem do pacjenta

Czytaj więcej

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, to metoda oparta na zasadach neurofizjologicznych, która pomaga w odzyskiwaniu utraconych lub rozwijaniu zaburzonych umiejętności ruchowych. Proces ten polega na łączeniu informacji proprioceptywnych, czyli bodźców generowanych przez specjalne receptory w mięśniach, które reagują na ruch, z bodźcami pochodzącymi z otoczenia dziecka, takimi jak dotyk, wzrok, słuch czy równowaga. To połączenie bodźców pomaga w lepszym kontrolowaniu i koordynowaniu ruchów. W praktyce fizjoterapeuta wykorzystuje różne techniki, takie jak mobilizacja, rozciąganie, wzmacnianie mięśni oraz wykorzystywanie specjalnych wzorców ruchowych, które angażują różne grupy mięśniowe. To pomaga w przywracaniu zdolności ruchowych, poprawie kontroli nad ciałem i zwiększeniu funkcjonalności.

Terapia manualna

Celowane i bezpieczne techniki wspomagające ruchomość ciała

Czytaj więcej

Terapia manualna w fizjoterapii jest metodą pracy, która wykorzystuje różnorodne techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu, poprawy funkcji motorycznych i zwiększenia siły mięśniowej oraz redukcji bólu u pacjentów z różnymi zaburzeniami i deficytami. W trakcie terapii manualnej fizjoterapeuta może stosować różne techniki, takie jak: mobilizacja stawów, masaż i ucisk w celu rozluźnienia napiętych mięśni, poprawy krążenia i zmniejszenia bólu, manipulacje tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła czy powięzi, w celu poprawy elastyczności i mobilności, terapia punktów spustowych oraz techniki mobilizacji nerwów.

Najczęstsze pytania

Kiedy powinnam zgłosić dziecko na fizjoterapię po operacji, po urazie?
Najlepiej jak najszybciej, jeżeli to możliwe. Kluczowa dla pacjenta jest odpowiednia rekonwalescencja obejmująca wcześnie wdrożoną fizjoterapię. Przywracanie zdolności ruchowych to istotny element całego procesu powrotu do zdrowia. Wczesna fizjoterapia wskazana jest bez względu na wiek, stan pacjenta czy rodzaj zabiegu chirurgicznego.Ciało uczy się pewnych nawyków ruchowych, niestety także tych niewłaściwych. Jeśli ciało będzie zbyt długo unieruchomione, pojawi się ból oraz napięcie. Z czasem będą się generować kolejne zaburzenia i dysfunkcje prowadzące do jeszcze większych dolegliwości bólowych – nie tylko w obrębie przeciętej/uszkodzonej tkanki, ale także całego ciała.
Czy fizjoterapia może przynieść ulgę w bólu?
Różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne często wiążą się z bólem, osłabieniem mięśni, czy ograniczoną ruchomością. Organizm człowieka jest bowiem zbudowany z systemu powięzi scalających ze sobą wszystkie struktury ciała, które wzajemnie na siebie oddziałują. To fizjoterapia jest jednym z podstawowych sposobów przywracania organizmu do dawnej sprawności po zabiegach operacyjnych!Sposobów usprawniania ciała po zabiegach chirurgicznych jest naprawdę sporo! To nie tylko terapia manualna pod czujnym okiem fizjoterapeuty, ale również metoda wykorzystująca działanie fali radiowej - INDIBA, która przyspiesza proces gojenia się trudnodostępnych, głębokich tkanek. Przy redukcji bólu pomocna jest też elektrostymulacja i kinesiotaping.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim