Dla dzieci i młodzieży | Logopedia

Neurologopeda - diagnoza i terapia

Neurologopeda to logopeda z dodatkową specjalizacją w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego, terapii dzieci z obciążonym okresem ciążowo –okołoporodowym czy zespołami genetycznymi. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Neurologopedia to klucz do poprawy komunikacji i rozwoju twojego dziecka

Celem terapii z neurologopedą jest rozbudowanie zasobu słownictwa, usprawnianie motoryki narządów mowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej i wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Na czym polega?

Specjalista bada budowę i motorykę aparatu artykulacyjnego. Ocenia czynności prymarne, takie jak: gryzienie, żucie, ssanie w przypadku noworodków, połykanie, oddychanie. U starszych dzieci sprawdza stopień rozwoju kompetencji społecznych i językowych. W przypadku osób, u których doszło do uszkodzenia mózgu, bada zasoby słownika mowy biernej i czynnej.

W trakcie prowadzonej terapii stymuluje procesy poznawcze słuchu, dotyku, wzroku. Ćwiczy motorykę aparatu artykulacyjnego, mięśni twarzy, wykonuje masaże logopedyczne, a także ćwiczenia oddechowe i słuchowe. Dodatkowo kładzie nacisk na ćwiczenia pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej czy umiejętności skupienia uwagi na bodźcu wzrokowym i słuchowym. Kolejnym ważnym elementem jest proces reedukacji pisania i czytania. Program terapii neurologopedycznej dostosowany jest indywidualnie do każdej osoby.  

Cennik usług

Konsultacja / wizyta
220 zł
kolejne wizyty
200 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • przynieś książeczkę zdrowia dziecka i dokumentację medyczną (badania neurologiczne, foniatryczne, laryngologiczne, audiologiczne, genetyczne, wcześniejsze oceny i opinie terapeutów, przebieg wcześniejszej terapii
 • Niemowlęta: weź smoczek, butelkę, mama powinna mieć gotowość do prezentacji karmienia dziecka piersią (lepiej, aby dziecko było trochę głodne)
 • Niemowlęta rozszerzające dietę: przynieś jedzenie różnej konsystencji, o różnych fakturach, własną łyżeczkę
 • Starsze dzieci: przynieś jedzenie, przekąskę lubianą przez dziecko, własną łyżeczkę, kubeczek itp.
 • zapisz, jakie trudności zauważyłeś/aś, od kiedy występują oraz, czy mają one wpływ na codzienne funkcjonowanie, jak przebiegał rozwój mowy oraz jak przebiegał rozwój psychoruchowy dziecka (siadanie, pełzanie, raczkowanie, chodzenie)
 • warto mieć filmy prezentujące karmienie i spożywanie posiłków, wartościowe też są zdjęcia śpiącego maluszka (ułożenie, pozycja głowy i ciała).

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • dziecko nauczy się więcej słów i będzie lepiej je rozumiało
 • nauczy się mówić bardziej płynnie i precyzyjnie
 • będzie wyraźniej mówić i mowa będzie bardziej zrozumiała
 • poprawi komunikację z otoczeniem, ułatwi mu to nawiązywanie relacji z innymi
 • poprawi jakość funkcji oddechowych
 • wypracuje alternatywne zachowania komunikacyjne w przypadku całkowitej niemożności mówienia

Metody pracy

Lax Vox

Popularna technika logopedyczna usprawniajaca mowę.

Czytaj więcej

W terapii logopedycznej dziecka, metoda LAX VOX jest używana w celu poprawy kontroli oddychania, koordynacji mięśni jamy ustnej oraz poprawy płynności i jakości mowy. LAX VOX to technika polegająca na wykorzystaniu dźwięku i wibracji generowanych w trakcie wibracji strun głosowych, przy wykorzystaniu wody lub innej cieczy. Podczas terapii dziecko trzyma słomkę w ustach, zanurza ją w wodzie (lub innym płynie) i wytwarza dźwięk wibracyjny poprzez wdech i wydech powietrza. Ta technika sprzyja właściwemu ustawieniu i pracy mięśni jamy ustnej oraz poprawie oddychania. Dzięki regularnym ćwiczeniom LAX VOX, dziecko może wzmocnić mięśnie zaangażowane w proces mowy, co przyczynia się do poprawy artykulacji, intonacji i płynności wypowiedzi.

Masaż logopedyczny

Skuteczna metoda w terapii logopedycznej.

Czytaj więcej

Masaż logopedyczny w terapii logopedycznej skupia się na stymulacji mięśni twarzy, jamy ustnej i gardła w celu poprawy funkcji mowy, połykania oraz innych umiejętności oralno-motorycznych. Jest to delikatna forma masażu, która ma na celu poprawienie kontroli mięśniowej, zwiększenie elastyczności tkanek oraz poprawę koordynacji ruchowej w obszarze jamy ustnej. Podczas masażu logopedycznego, logopeda wykorzystuje delikatne techniki manipulacyjne, uciski i dotyk, aby stymulować mięśnie i tkanki wokół ust, języka i gardła. To może obejmować masaż policzków, warg, dziąseł, języka czy podbródka. Dzięki masażowi dziecko może poprawić świadomość mięśniową, kontrolę ruchów jamy ustnej oraz zdolności artykulacyjne.

Terapia miofunkcjonalna

Metoda poprawiająca płynność mowy, artykulację, połykanie i mięśnie w obszarze jamy ustnej i twarzy

Czytaj więcej

Terapia miofunkcjonalna w logopedii dziecka to metoda terapeutyczna koncentrująca się na poprawie funkcji i koordynacji mięśni jamy ustnej, twarzy oraz gardła, które odgrywają kluczową rolę w mowie, żuciu, połykaniu i oddychaniu. Poprzez różnorodne ćwiczenia, manipulacje i instrukcje, logopeda wspiera dziecko w rozwijaniu prawidłowego napięcia mięśniowego oraz ich harmonijnego funkcjonowania. Terapia miofunkcjonalna może pomóc w poprawie płynności mowy, precyzji artykulacji, zdolności połykania oraz ogólnej kontroli mięśniowej w obszarze jamy ustnej i twarzy.

Najczęstsze pytania

Czy moje dziecko potrzebuje terapii neurologopedycznej?
Twoje dziecko może potrzebować terapii neurologopedycznej jeśli jako niemowlę ma problemy z ssaniem, jako trochę starsze dziecko ma trudności z połykaniem, żuciem lub karmieniem, jeśli nie osiąga typowych umiejętności mowy odpowiednich dla jego wieku, takich jak mówienie pierwszych słów, formułowanie zdań lub prawidłowe artykułowanie dźwięków, ma trudności w zrozumieniu poleceń, pytań lub prostych instrukcji, jeśli mowa jest trudna do zrozumienia.
Czy terapia neurologopedyczna będzie się odbywać tylko w gabinecie, czy będę również otrzymywać wskazówki do ćwiczeń w domu?
Terapia neurologopedyczna może obejmować zarówno sesje w gabinecie, jak i wskazówki do ćwiczeń wykonywanych w domu. To zależy od indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych Twojego dziecka. Wielu neurologopedów stosuje podejście holistyczne, które uwzględnia codzienne sytuacje i otoczenie dziecka, dlatego współpraca między terapeutą a rodziną jest kluczowa.
Jak mogę wesprzeć postępy mojego dziecka w codziennym życiu?
Uważnie słuchaj wskazówek i porad terapeuty staraj się wdrożyć je w codziennej interakcji z dzieckiem. Kontynuuj wykonywanie zaleconych ćwiczeń i aktywności w domu zgodnie z planem terapeutycznym. Mów do dziecka powoli i wyraźnie, dając mu czas na zrozumienie i odpowiedź. Wspieraj mowę słowami i gestami, używając również obrazów, ilustracji i ruchu. Czytaj dziecku książeczki,i opowiadaj historie, zachęcając je do aktywnego uczestnictwa w dialogu i opowiadaniu własnych historii. Twórz otoczenie, w którym dziecko czuje się komfortowo i bez presji. Wyrażaj pochwały za osiągnięcia i staraj się być cierpliwym.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim