Oferta dla dorosłych

Dietetyk

Zdrowie zaczyna się od właściwej diety. Celem konsultacji z dietetykiem jest wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, które mają przynieść poprawę funkcjonowania i samopoczucia. Zdrowie to równowaga organizmu, sprawności ciała i umysłu. Codzienne jedzenie ma być też przyjemnością, a nie kojarzyć się wyłącznie z rygorystycznymi wyrzeczeniami.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Zrównoważone i świadome odżywianie to klucz do zdrowia i twojego dobrostanu

Kiedy przyjść na konsultację do dietetyka?

Warto udać się na konsultację do dietetyka jeśli masz choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca czy zaburzenia metaboliczne. Warto skorzystać z porady w przypadku problemów trawiennych, alergii pokarmowych, nietolerancji czy chorób jelitowych. Jeśli zależy ci na poprawie ogólnego stanu zdrowia, zwiększeniu energii, wzmocnieniu układ odpornościowego, ustaleniu indywidualnego planu żywieniowego, wprowadzeniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz dostosowaniu suplementacji. Przyjdź jeśli chcesz schudnąć lub zyskać masę mięśniową, jeśli planujesz ciążę lub karmisz piersią lub intensywnie trenujesz. Dietetyk pomoże dostosować dietę do twojego trybu życia i aktywności fizycznej, aby zapewnić odpowiednie odżywienie i regenerację.

Nasze usługi

Cennik usług

Konsultacja dietetyczna (łącznie z badaniem składu ciała i pomiarami)
240 zł
Badanie składu ciała z omówieniem
120 zł
Plan żywieniowy (7 dni)
230zł
Plan żywieniowy (14 dni)
340zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Najczęstsze pytania

Jak wygląda badanie składu ciała?
Badanie składu ciała jest ważnym narzędziem do oceny zdrowia. Pozwala określić proporcje składników tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i innych elementów ciała. To narzędzie diagnostyczne, które dostarcza informacji na temat zdrowia i kondycji fizycznej pacjenta oraz może być pomocne w ocenie ryzyka różnych problemów zdrowotnych. Badanie wykonywane jest metodą bioimpedancji elektrycznej, to nieinwazyjny pomiar składu ciała poprzez przewodnictwo elektryczne organizmu. Badanie BIA jest stosunkowo szybkie, łatwe w przeprowadzeniu i nieinwazyjne.
Czy powinienem/mam stosować suplementację w diecie?
Tak, powinniśmy stosować suplementację w diecie. Powinna ona być dostosowana do naszego stylu życia, stanu zdrowia oraz rodzaju diety, którą spożywamy. Przed podjęciem odpowiedniej suplementacji należy wykonać szereg badań wskazanych przez dietetyka. Suplementacja ma ważne miejsce w naszej diecie i zdrowiu, ale warto jednak pamiętać, że suplementy nie zastąpią zdrowej i zrównoważonej diety. Wiele składników odżywczych najlepiej przyswaja się z różnorodnych źródeł żywności. Suplementację stosujemy w porozumieniu z dietetykiem.
Czy dieta może być skuteczna w przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie?
Wpływ diety na zdrowie, szczególnie w przypadku osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia, ma ogromne znaczenie. Odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu objawami, kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, regulacji ciśnienia tętniczego oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia. Poprzez odpowiednie żywienie można znacząco wpłynąć na jakość życia i uniknąć powikłań zdrowotnych. Współpraca z lekarzem, dietetykiem i innymi specjalistami pomoże dostosować plan żywieniowy do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim