Dla dzieci i młodzieży | Fizjoterapia

Fizjoterapia niemowląt

Fizjoterapia niemowląt ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju psychoruchowego małego dziecka od pierwszych tygodni życia poprzez jego wszystkie etapy rozwojowe.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Fizjoterapia niemowląt wspiera prawidłowy rozwój dziecka, aby zapewnić mu jak najlepszy start w życiu

Na czym polega?

Fizjoterapia niemowląt obejmuje pracę manualną terapeuty, ćwiczenia z dzieckiem oraz naukę pielęgnacji noworodka w celu wspierania rozwoju ruchowego, motorycznego i sensorycznego dziecka.

Fizjoterapię niemowląt prowadzi fizoterapeuta dziecięcy, który ocenia stan dziecka pod kątem wzorców ruchowych właściwych dla danego okresu rozwojowego. Wychwytuje zaburzenia w rozwoju, odruchach i poprzez odpowiednią stymulację usprawnia je i utrwala. Przygotowuje dziecko do zdobywania kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych umiejętności w rozwoju. Fizjoterapeuta dziecięcy dzieli się z rodzicami wiedzą i zaleceniami związanymi z codzienną pielęgnacją dziecka. Uczy m.in. jak podnosić, przewijać, odbijać czy układać dziecko w foteliku samochodowym, by nie popełniać błędów, które mogłyby przyczynić się do nieprawidłowości w rozwoju. 

Cennik usług

Konsultacja - TOP terapeuta
250 zł
Terapia - TOP terapeuta
220 zł
Konsultacja - terapeuta
220 zł
Terapia - terapeuta
200 zł
Terapia z użyciem INDIBY
250 zł
Kinesiotaping / 10-15 min
50 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • otrzymasz rzetelną ocenę rozwoju psychomotorycznego swojego dziecka
 • dowiesz się na wczesnym etapie o ewentualnych nieprawidłowościach w rozwoju psychoruchowego i otrzymasz wsparcie fizjoterapeutyczne
 • zdobędziesz wiedzę, jak powinien wyglądać jego prawidłowy rozwój i jak go wspierać
 • uzyskasz wskazówki dotyczące pielęgnacji noworodka, które sprawią, że opieka nad nim będzie lżejsza i przyjemna dla obu stron

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • Weź książeczkę zdrowia dziecka oraz dokumentację medyczną
 • Zapakuj kocyk/ pieluszkę tetrową, którymi będzie można wyścielić stół rehabilitacyjny
 • Nakarm dziecko ok. 30 minut przed wizytą, zwłaszcza jeżeli ma problem z ulewaniem
 • Przenieś wizytę na inny termin, gdy dziecko jest w trakcie infekcji lub w tym samym dniu ma zaplanowane szczepienie

Metody pracy

Indiba

Przełomowa technologia potwierdzona badaniami klinicznymi

Czytaj więcej

INDIBA (Innovación I+D+I Barcelona) jest zaawansowanym systemem terapeutycznym, stosowanym w fizjoterapii. Wykorzystuje zjawisko diatermii, czyli zastosowania wysokiej częstotliwości fal radiowych do generowania ciepła w tkankach. Podczas korzystania z zabiegu dochodzi do zwiększonego przepływu krwi, poprawy mikrokrążenia oraz redukcji stanów zapalnych i obrzęków. INDIBA ma szerokie zastosowanie i może zostać wdrożona jako element rekonwalescencji po urazach mięśni i stawów, przy zwiększonym napięciu mięśniowym, przy problemach bólowych, przy terapii blizn, problemach z nietrzymaniem moczu, do rewitalizacji pochwy oraz w zabiegach beauty. Zastosowanie technologii INDIBA pomaga w redukcji bólu i działa rozluźniająco na tkanki mięśniowe, wpływa na poprawę elastyczności, mobilności oraz estetyki blizn, stymuluje procesy gojenia i regeneracji skóry. Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda, która może być także stosowana u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża, rozruszniki serca, implanty elektroniczne, a także zakrzepowe zapalenie żył.

Kinesiotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne to popularna i skuteczna metoda terapeutyczna

Czytaj więcej

Kinesiotaping jest bardzo popularną i skuteczną metodą wspomagającą stosowaną w fizjoterapii. Metoda kinesiotapingu , tzw. plastrowanie dynamiczne, polega na aplikacji elastycznych taśm na ciało w celu wsparcia i poprawy funkcji mięśni, stawów i tkanek. Działanie tej metody powoduje uregulowanie napięcia mięśniowego, a tym samym zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły w miejscu nałożenia taśmy. Poprzez odpowiednie aplikacje taśm, kinesiotaping może wpływać na poprawę postawy ciała i biomechaniki, co jest istotne w terapii i rehabilitacji. Aplikacja plastrem w żaden sposób nie ogranicza codziennego funkcjonowania.

Metoda Vojty

Szczególnie skuteczna u niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Czytaj więcej

Celem fizjoterapii metodą Vojty jest poprawa kontroli posturalnej, koordynacji ruchowej, równowagi i funkcji mięśniowej u dziecka. Metoda Vojty jest szczególnie skuteczna u niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju ruchowego czy zaburzenia tonusu mięśniowego. Terapia niemowląt metodą Vojty polega na torowaniu odruchów i dążeniu do odbudowania utraconych lub zaburzonych wskutek schorzenia wzorów ruchowych. Metodę Vojty stosuje się zarówno u niemowląt przed ukończeniem pierwszego roku życia, jak i dzieci starszych.

NDT- Bobath

Bezbolensa i skuteczna fizjoterapia niemowląt

Czytaj więcej

Celem metody NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment) jest osiągnięcie maksymalnego potencjału rozwojowego, poprawa jakości ruchu i funkcjonowania pacjenta oraz zwiększenie niezależności i samodzielności. Terapia obejmuje wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie zbliżonej do prawidłowych, a także wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapeuta ćwiczy całe ciało, a nie porusza wybranymi kończynami, dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a pacjent jest dynamicznie aktywizowany. Terapia metodą NDT-Bobath jest bezbolesna.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim