KANGUREK

fizjoterapia dzieci

Diagnostyka i fizjoterapia niemowląt, NDT-Bobath, Vojta, pielęgnacja.

Cena:

 • pierwsza wizyta/ konsultacja/ terapia – 180,00 zł

Metoda usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath obejmuje wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie zbliżonej do prawidłowych, a także wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami, dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Terapia metodą NDT-Bobath jest bezbolesna. Ćwiczenia połączone są z zabawą, dzięki czemu są interesujące dla małego pacjenta. Metoda zakłada współpracę z rodzicami oraz włączenie w usprawnianie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak ubieranie, rozbieranie, karmienie i noszenie dziecka.

Dla kogo: dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz).

Cel: terapia ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na ile pozwala istniejące dysfunkcje.

Rodzaj zajęć: indywidualne

Czas trwania: 45 min

Cena:

 • pierwsza wizyta 130,00 zł
 • kolejne wizyty 100,00 zł

Diagnostyka i fizjoterapia: terapia manualna, FITS, skoliozy, wady postawy, schorzenia neurologiczne oraz inne choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Cena:

 • pierwsza wizyta / konsultacja – 180,00 zł
 • kolejna wizyta jednorazowo (45 min) – 170,00 zł
 • terapia cykliczna płatna za miesiąc z góry – 160,00 zł (od zajęć)

Usprawnianie funkcji kończyny górnej m.in. poprzez dostarczanie dziecku wrażeń dotykowych przez poznawanie różnych kształtów, struktur, faktur materiałów oraz ich rozróżniania, usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, ćwiczenia prawidłowego chwytu narzędzi pisarskich, uczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cena:

 • pierwsza wizyta / konsultacja  (45 min) – 180,00 zł
 • kolejna wizyta (45 min) 160,00 zł

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na neurofizjologicznych podstawach wg. Barbary Zukunft-Huber

Terapia oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy min. stopy przywiedzeniowo-serpentynowej, stopy końsko-szpotawej, stopy koślawej, płaskostopia. W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem.

Rodzaj zajęć: indywidualne

Czas trwania: 45 min

Cena:

 • pierwsza wizyta – 180,00 zł
 • kolejne wizyty – 160,00 zł

Badanie, wycisk stóp i wykonanie wkładek (45 min)

Cena:

 • 490 zł

Badanie, odbiór gotowych wkładek (45 min)

Cena:

 • 490 zł

Cena:

 • 50,00 zł

oferta dla dzieci

Integracja sensoryczna (SI) to płynne i skoordynowane działanie połączone z odpowiednią interpretacją informacji pozyskiwanych przez zmysł wzroku, słuchu, dotyku i równowagi do celowego działania. Terapia integracji sensorycznej polega na wykonywaniu aktywności, które pobudzają i stymulują u dzieci wszystkie zmysły.

Dla kogo: dzieci z diagnozą integracji sensorycznej.

Cel: wyrównanie deficytów w zakresie odbierania lub przetwarzania bodźców sensorycznych.

Rodzaj zajęć: indywidualne

Czas trwania: 45 min

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) polega na kompleksowych badaniach dziecka oraz na jego obserwacji w spontanicznej aktywności i sytuacjach zadaniowych. Przed postawieniem diagnozy, wykwalifikowany terapeuta SI przeprowadza wywiad z rodzicami, którzy następnie wypełniają stosowne kwestionariusze, a także przeprowadza próby kliniczne i testy kalifornijskie u dzieci, dzięki którym może ocenić poziom integracji zmysłów.

Dla kogo: dzieci mające problemy z samoobsługą, koncentracją, pisaniem, mówieniem, orientacją w przestrzeni, koordynacją obustronną i wzrokowo-ruchową, trudnościami w uczeniu się i w kontaktach z rówieśnikami.

Cel: postawienie trafnej diagnozy i przygotowanie indywidualnej terapii integracji sensorycznej.

Rodzaj zajęć: indywidualne

Czas trwania: od 2 do 4 spotkań po 45 min (w zależności od potrzeby)

Cena:

 • diagnoza (2-3 spotkania po 45 min) – 550,00 zł
 • konsultacja/pierwsza wizyta – 200,00 zł
 • terapia cykliczna płatna z góry za miesiąc – 140,00 zł / 1 spotkanie
 • terapia jednorazowo – 160,00 zł

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie. Zgłoś się jeśli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.
Cena:
 • diagnoza  (1 h 30 min) – 450,00 zł (przed zrobieniem diagnozy wymagane jest badanie słuchu)
 • 1 trening – 270,00 zł
 • kolejna diagnoza – 350,00 zł
 • kolejne treningi – 260,00 zł

Terapia logopedyczna obejmuje szereg działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym m.in.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, masaż logopedyczny, komunikację alternatywną i wspomagającą. Terapia poprzedzona jest diagnozą postawioną na podstawie wywiadu z rodzicami, sprawdzeniem nadawania i rozumienia mowy, oceną budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną artykulacji i wybranych czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy (połykanie, oddychanie, fonacja, odgryzanie, gryzienie i żucie) oraz orientacyjnym i fonematycznym badaniem słuchu.

Dla kogo: terapia dla dzieci z wadami artykulacyjnych, opóźnieniem rozwoju mowy, niepłynnością mówienia, trudnością w logicznym i prawidłowym budowaniu zdań, jąkaniem, zaburzeniami mowy towarzyszącymi niepełnosprawności intelektualnej, autyzmowi, Zespołowi Aspergera, z rozszczepem.

Cel: rozwój, kształtowanie i doskonalenie mowy, usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Rodzaj zajęć: indywidualne

Czas trwania: 45 min

Cena:

 • konsultacja / pierwsza wizyta (45 min) – 180,00 zł
 • terapia (45 min) – 160,00 zł

Konsultacje to wstępne spotkania z psychologiem, które pomogą określić podstawowe trudności osoby zgłaszającej się i jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać. Konsultacja pomaga też ustalić zakres, w jakim jest to możliwe, i najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności. Specjalista wstępnie zdiagnozuje, z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów. Konsultacja psychologiczna może być wstępem do pełnej diagnozy psychologicznej.

Prowadzimy konsultacje pod kątem: zaburzeń rozwoju poznawczego, zaburzeń zachowania i emocji, problemów adaptacyjnych, trudności wychowawczych, trudności szkolnych oceny funkcjonalnej (dzieci od 6 miesiąca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży) oraz wspierania prawidłowego rozwoju i funkcjonowania.

Czas trwania: 60 min

Cena:

 • konsultacja / pierwsza wizyta (60 min) – 220,00 zł
 • terapia (50 min) – 180,00 zł

Pierwsze spotkanie obejmuje: analizę składu ciała, szczegółowy wywiad, ocenę sposobu żywienia, korektę błędów żywieniowych. Po pierwszej wizycie pacjent otrzymuje zalecenia żywieniowe. Na podstawie zebranych informacji dopasowujemy indywidualny plan żywieniowy.

Cena:

 • konsultacja/pierwsza wizyta (60 min) – 220,00 zł
 • kolejna wizyta (45 min) – 180,00 zł

Zmiany zwyrodnieniowe, urazy, choroby, złamania, przeciążenia – to dolegliwości, które dotyczą osób w każdym wieku. Ortopeda z Centrum Terapii Kangurek w Józefowie zajmuje się diagnozowaniem oraz we współpracy z fizjoterapeutą leczeniem szeroko pojętych zaburzeń związanych z budową i funkcjonowaniem narządów ruchu. Najczęściej dolegliwości pojawiają się w obrębie kręgosłupa, bioder, kolan, miednicy, nadgarstków, stawu skokowego czy stopy. Schorzenia, z którymi warto wybrać się do takiego specjalisty, mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. W zakresie tej dziedziny medycyny znajduje się również profilaktyka – dlatego na regularne wizyty u lekarza często decydują się sportowcy oraz inne osoby szczególnie narażone na kontuzje.

Z jakimi schorzeniami zwrócić się do ortopedy bądź fizjoterapeuty?

 • urazy stawów i mięśni, a także złamania,
 • przeciążenia stawów,
 • płaskostopie,
 • przepukliny,
 • rwa kulszowa,
 • wady postawy,
 • skręcenia,
 • bóle kręgosłupa,
 • dyskopatie,
 • choroby zwyrodnieniowe i zapalne.

W celu opracowania metody leczenia często niezbędne jest wykonanie USG danych narządów. Na ich podstawie ortopeda jest w stanie zaproponować techniki mające na celu zlikwidowanie bólu oraz chorób.

Pomagamy także dzieciom z problemami złamań, skręceń i zwichnięć stawowych. Mamy doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci z idiopatycznym zapaleniem stawów i jałową martwicą kości.

Czas trwania: ok. 15 minut

Cena:

 • wizyta – 250,00 zł