Dla dzieci i młodzieży | Dietetyk

Badanie składu ciała

Badanie składu ciała dziecka jest ważnym narzędziem do oceny zdrowia i rozwoju. Pozwala określić proporcje składników tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i innych elementów ciała. Badanie wykonywane jest metodą bioimpedancji elektrycznej, to nieinwazyjny pomiar składu ciała poprzez przewodnictwo elektryczne organizmu.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Badanie masy ciała dostarcza cennych informacji na temat ciała dziecka

To pozwoli zdobyć lepsze zrozumienie zdrowia i potrzeb Twojego dziecka. Badanie masy ciała u dziecka to klucz do zdrowego rozwoju, nauki o zdrowym stylu życia oraz podejmowania świadomych decyzji dotyczących żywienia i aktywności fizycznej.

Na czym polega?

Dietetyk przeprowadza badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA - Bioelectrical Impedance Analysis). Jest to metoda analizy składu ciała, w której używa się prądu. 

W badaniu tym wykorzystuje się fakt, że poszczególne tkanki organizmu zawierają mniej lub więcej wody i w związku z tym w różnym stopniu przewodzą elektryczność.

W czasie badania mierzona jest ilość tkanki mięśniowej, tłuszczowej, tkanki wisceralnej (brzusznej), całkowita zawartość wody w organizmie, masa kości, dobowe zapotrzebowanie na energię (w kcal lub kJ), wiek metaboliczny i oczywiście waga ciała. Analizę składu masy ciała wykonuje się boso, bez rajstop i skarpet, na suche dłonie i stopy bez kremu czy balsamu, na czczo lub min. 2-3 godziny po posiłku.

Cennik usług

Badanie składu ciała i omówienie
120 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • dowiesz się, jakie proporcje stanowią różne składniki twojego ciała, takie jak masa mięśniowa, masa tłuszczowa i masa kości
 • uzyskasz lepsze zrozumienie swojego zdrowia i kondycji fizycznej
 • uzyskasz ocenę, czy twoje nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna przynoszą oczekiwane rezultaty
 • w skuteczny i bezpieczny sposób sprawdzisz m.in. takie parametry jak masa tkanki tłuszczowej i jej procentowa zawartość, poziom tłuszczu trzewnego, zawartość białka i substancji mineralnych, zawartość wody w organizmie i wiele innych.

Nasi specjaliści

Jak się przygotować do wizyty?

 • ubierz bieliznę sportową, która pozwoli bez skrępowania rozebrać się do badania
 • nie używaj kremu czy balsamu przed wizytą
 • bądź na czczo lub min. 2-3 godziny po posiłku

Najczęstsze pytania

Kiedy powinnam przyjść z dzieckiem na badanie składu ciała?
Analiza składu ciała polecana jest dla każdego, bo jest to skuteczny i bezpieczny sposób, aby sprawdzić m.in. takie parametry jak masa tkanki tłuszczowej i jej procentowa zawartość, poziom tłuszczu trzewnego, zawartość białka i substancji mineralnych, zawartość wody w organizmie i wiele innych. Wskazaniem do takiego badania może być otyłość lub nadwaga u dziecka, niedowaga lub zaburzenia odżywiania, złe nawyki żywieniowe, chęć zadbania o zdrowie dziecka.
Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania badania składu ciała?
Analiza składu ciała nie może być wykonana u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca, z wszczepionymi urządzeniami elektrycznymi w jamie brzusznej typu „Ability”, z wszczepionymi metalowymi implantami. Nie zaleca się przeprowadzania analizy składu ciała u kobiet podczas miesiączki, u kobiet w ciąży oraz u dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim