Dla dorosłych | Dietetyk

Plany żywieniowe

Zdrowie zaczyna się od właściwej diety. Celem konsultacji z dietetykiem i rozpisanie planów żywieniowych jest wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, które mają przynieść poprawę funkcjonowania i samopoczucia. Zdrowie to równowaga organizmu, sprawności ciała i umysłu. Codzienne jedzenie ma być też przyjemne, a nie kojarzyć się wyłącznie z rygorystycznym wyrzeczeniem.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Zrównoważone, świadome odżywianie to klucz do zdrowia i jakości twojego życia!

 

Na czym polega?

Plany żywieniowe to specjalistyczna forma wsparcia, której celem jest zapewnienie optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez odpowiednią dietę i nawyki żywieniowe.

Dietetyk przygotowuje spersonalizowane jadłospisy żywieniowe, które uwzględniają indywidualne preferencje czy restrykcje żywieniowe związane z poszczególnymi potrzebami, celami, jednostkami chorobowymi czy nietolerancjami pokarmowymi. Mogą to być diety zwiększające masę ciała, w chorobach tarczycy, w alergiach i nietolerancjach pokarmowych, w żywieniu podczas ciąży oraz przy chorobach dietozależnych, takich jak insulinooporność, cukrzyca typu I i II, choroby układu pokarmowego, choroby układu krążenia, oraz w zaburzeniach gospodarki lipidowej.

Cennik usług

Plany żywieniowe (7 dni)
230zł
Plany żywieniowe (14 dni)
340zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • dowiesz się, jak poprawić swoje samopoczucie i zdrowie
 • otrzymasz zrównoważony jadłospis całodniowy na 7 lub 14 dni
 • nauczysz się odpowiednio dobierać produkty
 • otrzymasz spersonalizowany plan żywieniowy, uwzględniający twoje indywidualne cele, preferencje żywieniowe, stan zdrowia i styl życia
 • otrzymasz rzetelne informacje na temat zdrowego żywienia, które pozwolą ci podejmować lepsze decyzje
 • nauczysz się jak komponować posiłki i dobierać porcje do twoich potrzeb

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • weź dokumentację medyczną
 • ubierz bieliznę sportową, która pozwoli bez skrępowania rozebrać się do badania

Najczęstsze pytania

Czy dieta może być skuteczna w przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie?
Wpływ diety na zdrowie, szczególnie w przypadku osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia, ma ogromne znaczenie. Odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu objawami, kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, regulacji ciśnienia tętniczego oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia. Poprzez odpowiednie żywienie można znacząco wpłynąć na jakość życia i uniknąć powikłań zdrowotnych. Współpraca z lekarzem, dietetykiem i innymi specjalistami pomoże dostosować plan żywieniowy do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Jakie korzyści przynosi plan żywieniowy rozpisany przez dietetyka?
Plan żywieniowy opracowany przez dietetyka może mieć pozytywny wpływ na Twoje zdrowie, samopoczucie i cele związane z żywieniem. Dietetyk bierze pod uwagę indywidualne potrzeby, preferencje żywieniowe, cele oraz ewentualne problemy zdrowotne. Plan żywieniowy zapewnia odpowiednią równowagę składników odżywczych, takich jak białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy i minerały. Może pomóc w utrzymaniu zdrowej masy ciała poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości kalorii i składników odżywczych. Prawidłowo zbilansowana dieta dostarcza organizmowi energii i składników odżywczych, które wpływają na ogólne samopoczucie, poziom energii oraz wydolność fizyczną i umysłową. Plan żywieniowy może pomóc w profilaktyce i zarządzaniu wieloma chorobami dieto-zależnymi, pomaga osiągnąć krótkoterminowe cele, ale również wpływa na długoterminowe zdrowie i jakość życia.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim